Prosjektoppgave i medisin ble til podcast i undervisningen

– Vi har laget en podcastserie om bruk av smertescoringsverktøy og smertebehandling av barn, forteller medisinstudentene Camilla Gustavsen og David Hui. Episodene er laget for medisinstudentene i undervisningen, men er også aktuelt for alt helsepersonell som skal jobbe med barn, i hovedsak leger og sykepleiere.

jente og gutt som smiler

Medisinstudentene Camilla Gustavsen og David Hui fikk stipend av SHE til å utvikle podcast til bruk i undervisningen. Foto: privat

Medisinstudenter får undervisning i smertefysiologi og smertebehandling, men undervisningen er i hovedsak rettet mot voksne pasienter. Barn og unge blir i mindre grad dekket gjennom undervisning. Camilla Gustavsen og David Hui har skrevet hver sin prosjektoppgave om temaet, og ønsket å belyse temaet videre.

–  Arbeidet med prosjektoppgavene og denne podcasten har vist at barn uttrykker smerte. Og det stilles høyere krav til helsepersonell når man skal vurdere smerte hos barn, da barn kan ha umodne kognitive-, språk- og sosiale ferdigheter.

Vi mener at dette er viktig å ha med seg i en klinisk hverdag. Av den grunn er det nyttig å ha litt kjennskap til hvordan man kan tolke om et barn har behov for smertestillende medikamenter eller ikke, sier Camilla Gustavsen. 

Pediatrismertepodden

Målgruppen til podcasten Pediatrismertepodden er spesielt medisinstudenter. Medisinstudentene har også intervjuet sykepleiere siden de ønsker at prosjektet skal være tverrfaglig.

Pediatrismertepodden er knyttet opp til modul 6 - pediatrisemesteret og ligger tilgjengelig under e-læring.

– Vi har lagt opp flere episoder hvor vi har intervjuet fagpersoner om temaet, blant annet undervisere på UiO, forteller Camilla og David.

Studentene fikk innvilget stipend til å gjennomføre prosjektet gjennom Centre for Sustainable Healthcare Education (SHE), som utlyste en stipendsøknad i forbindelse med covid-19 før sommeren. Deretter tok de kontakt med Per Grøttum som ønsket at podcasten skulle bli en del av e-læringsresursene på UiO.

Barn opplever smerte på lik linje som voksne

Det er så langt laget seks episoder med ulike gjester. På gjestelisten finner du leger, tannlege og sykepleiere som jobber med barn og smerter daglig. Gjestene i podcasten Pediatrismertepodden er kjente navn med yrker som barnelege, sykepleier, tannlege, barnekirurg og øre-nese-hals-lege.

–  Dette temaet er viktig, fordi det er mindre belyst enn mange andre medisinske temaer, sier Camilla. Medisinstudenter har undervisning i smertefysiologi og smertebehandling, men undervisningen er rettet mot voksne pasienter. Nyere forskning viser at barn opplever smerte på lik linje som voksne, men at de har andre måter å uttrykke smerte på.

– Gjennom prosjektoppgavene erfarte vi viktigheten av dette temaet. Vi ønsker derfor å lage en podcastserie om smertebehandling og smertescoringsverktøy hos barn, slik at andre medisinstudenter, samt odontologi- og sykepleiestudenter kan tilegne seg kunnskapen. 

Podcasten deler kunnskap og erfaringer rundt barnesmerter

–  Det har vært utfordrende og spennende å fordype seg i dette temaet, sier de begge. Utfordrende fordi covid-19 har gjort møtene med gjestene mer krevende enn planlagt.

– Av smittevernhensyn har vi ikke hatt anledning til å treffe gjestene våre fysisk. Møtene måtte gjennomføres digitalt og vi har måttet forholde oss til utfordringer som variabel lydkvalitet og lite egnede lokasjoner. Vi har lært mye om støy og redigering av lyd, sier Camilla og David.

–  Det har vært spennende å lage podcastserien, fordi vi har fått muligheten til å reflektere over covid-19 og dets ringvirkninger, til å snakke om smertevurdering og smertebehandling hos barn. Vi vil derfor spesielt takke våre gjester som har vært villige til å dele kunnskap og erfaringer om barnesmerter og covid-19, sier David og Camilla.

Studenter bidrar til å videreutvikle medisinfaget

– Vi har laget en introepisode der vi forteller litt om oss selv og hensikten med podcasten. I tillegg har vi laget en avslutningsepisode, der vi forteller litt om hva vi har lært i løpet av perioden vi har jobbet med podcasten.

– Podcastserien ville ikke vært mulig å gjennomføre uten økonomiske midler fra SHE. Disse midlene har muliggjort produksjonen av podcastserien på en effektiv og hensiktsmessig måte under de smittevernhensynene vi måtte ta, forteller de.

Om det kommer flere episoder er usikkert, men David Hui og Camilla Gustavsen utelukker ikke at det vil skje i fremtiden.

– Vi vil oppfordre andre medstudenter til å dele kunnskap og erfaringer, slik at man kan videreutvikle medisinfaget sammen. 

Studentene gjorde flere spennende funn da de dypdykket i temaet i forbindelse med skriving av prosjektoppgavene. Les mer om funnene i oppgavene: 

Av Christina Heesch
Publisert 9. sep. 2020 09:41 - Sist endret 31. mars 2022 14:41