Studenter på SamPraks

I løpet av to dager samarbeider studenter fra forskjellige helsefagsutdanning ved UiO i tverrfaglige team. Møt studentene på SamPraks.

Bildet kan inneholde: tekst, teknologi, elektronisk apparat, hånd, skrift.

SamPraks er en helt ny form for samhandlingstrening ved UiO som gir reel arbeidslivsrelevans. Illustrasjonsfoto og alle foto: Øystein Horgmo, UiO.

Praksistilbudet fra Det medisinske fakultet er et samarbeidsprosjekt som involverer studenter fra profesjonsstudiene psykolog, medisin, tannlege, avansert geriatrisk sykepleie, klinisk ernæring og farmasi.

Studentgruppen undersøker en ekte pasient fra topp til tå, hvor tverrprofesjonell samarbeidslæring er i fokus. Siste dag presenterer den tverrfaglige studentgruppen sin rapport for de faglige veilederne.

I år møtte studentene skuespillere og en case. Bruk av skuespillere åpner for store muligheter for utvidelse av SamPraks og gjør at det planlegges for både reell klinisk praksis og med skuespillere i simuleringslab. Dermed er SamPraks et skritt nærmere at dette skal være et tilbud til alle studentene.

Hvorfor velge SamPraks?

– Mange av studentene på profesjonstudiet psykolog synes det tar lang tid før vi kommer oss ut i praksis, så når jeg fikk mulighet til å jobbe med et kasus på denne unike måten følte jeg at jeg måtte ta sjansen. Det er så mange som kan gå gjennom et helt studieløp, til og med et helt karriereløp, uten å en gang jobbe i et skikkelig tverrfaglig team. Det synes jeg er veldig synd, sier Andreas Larsen, psykologstudent.

Andreas Larsen, psykologstudent. 

Hva er fordelene ved å studere og løse oppgaver på denne måten?

– Man kommer ut av den faglige komfortsonen sin og kan ikke tenke at det er noe man ikke trenger å si fordi det er helt åpenbart at de andre på gruppa skjønner det. Du får faktisk kjent på det du kan, det som skiller deg fra andre som ikke har samme spesialkompetanse. Samtidig får man kjent på hva man ikke kan når de andre bringer opp problemstillinger og perspektiver man ikke ville tenkt på selv.

Hvilke nye erfaringer har du gjort deg?

–  Jeg har naturligvis plukket opp litt forskjellig fra de andre team-medlemmene. Men det viktigste er kanskje at jeg har begynt å bli klar på hva jeg ikke vet om, og at jeg må ha med meg denne usikkerheten hvis jeg skal jobbe med pasienter med problemstillinger som krysser ulike disipliner.

Vil du anbefale SamPraks til andre studenter? I tilfelle hvorfor?

–  Definitivt, dette er en helt annen måte å jobbe med en det vi er vant med. På en god måte.

Viktig å utfordre seg selv og sine kunnskaper

– Jeg meldte meg på SamPraks fordi jeg mener tverrfaglig samarbeid er kjempeviktig, og at det er et aktuelt område som bør satses på og implementeres i større grad i utdanningen. I tillegg gjorde jeg det rett og slett av ren nysjerrighet, og ville se hvordan det fungerer i praksis, sier Lisa Nguyen. Hun studerer farmasi.

Lisa Nguyen, farmasistudent.

– Jeg ønsket å lære hvordan bruk av vår spisskompetanse kommer pasienten til gode, og se hvor avhengig vi er av hverandre for å gjøre en god utredning. I tillegg ønsket jeg å utfordre meg selv, teste mine kunnskaper på ekte pasienter og se hvilken impakt jeg som farmasistudent kan ha i et slikt samarbeid.

–  Man lærer og ser mye om hva de andre faktisk gjør, og hvordan de går frem ved utredning. Det blir noe aha-opplevelser underveis. Og når man først er så heldig å få sitte i en tverrfaglig gruppe er det fint å dele kunnskap og erfaringer med hverandre.

Hvilke nye erfaringer har du gjort deg?

–  At vi ser på samme pasient på ulike måter. Jeg vet ikke om man skal kalle det en ny erfaring, men det var interessant å se hvordan man fokuserer på forskjellige ting i journal, og prioriterer forskjellig. Jeg lærte mye av å høre de andres tanker og ideer.

–  Man lærer både mye om seg selv og de andre. Også får man testet seg på kommunikasjon både på pasient, men også til annet helsepersonell.

Unik erfaring i studiet med tverrfaglig team

–  Det har vært annerledes å jobbe med en kasuistikk og skuespiller istedenfor en reel sykehjemspasient, sier Alexander Magnus Kopperud som er medisinstudent.  

Alexander Magnus Kopperud, medisinstudent.

–  Jeg meldte meg på SamPraks for å få erfaring med å jobbe i en tverrfaglig gruppe, noe vi gjør svært lite av eller i studiet.

Det har bydd på ekstra utfordringer. Det hadde nok vært ekstra gøy og givende å samarbeide om å undersøke en reel pasient, så jeg vil anbefale alle som får anledning til det om å delta på SamPraks.

Hva ønsker du å få ut av denne praksisen?

– Jeg ønsker å få et innblikk i hvordan det er å jobbe sammen i en gruppe med ulike fagpersoner, og oppleve på hvilke utfordringer man kan møte i en slik gruppe.

– Det å jobbe med medisinske kasuistikker er en nyttig måte å jobbe med fag på, i og med at man blir nødt til å tenke på samme måte man ville gjort i arbeidslivet. På en arbeidsplass i helsevesenet vil man alltid ha kollegaer med en annen faglig bakgrunn enn deg selv, derfor er det veldig nyttig å jobbe med kasuistikker i en tverrfaglig gruppe.

Hvilke nye erfaringer har du gjort deg?

– Jeg synes det var morsomt å se hvor ulike ting vi valgte å fokusere på etter å ha lest gjennom kasuistikken den første gangen. Etter hvert som vi diskuterte hvordan vi skulle jobbe videre med pasienten oppdaget vi hvordan de ulike perspektivene hang sammen og var avhengige av hverandre.

Lærer av hverandre 

Øystein Omland er tannlegestudent og meldte seg på sampraks for å få en utvidet forståelse for hvordan de ulike fagområdene innenfor helsearbeid kan fungere sammen.

Øystein Omland, tannlegestudent.

– Gjennom sampraks ønsker jeg å få innblikk i hvilke pasienttilfeller det kan være fint lene seg på andre fagområder for å få en optimal behandling for den enkelte pasient. Samtidig ønsker jeg å se hva de ulike fagområdene vektlegger av opplysninger en pasient, både av anamnestiske og kliniske opplysninger, og hvordan de benytter seg av opplysningene for å sette opp en videre behandlingsplan.

–  Jeg håper at dette kan gi meg innblikk i hvem jeg eventuelt skulle forhørt meg om hjelp fra, ved en senere anledning i tannlegepraksis.

Hva er fordelene ved å studere og løse oppgaver på denne måten?

–  Man får et mye mer helhetsinntrykk av pasienten, og forstår viktigheten av de andre fagområdene. Det er fort gjort å bli veldig konsentrert om et fagområde.

Vil du vite mer? Ta kontakt med administrativ koordinator Tiril Grimeland

Av Christina Heesch
Publisert 4. nov. 2020 10:23 - Sist endret 9. nov. 2022 10:21