Suksess med digital undervisning

Fra 23. mars var Universitetet i full gang med digital undervisning. Det er en gigantisk omlegging, men medisinsk fakultet ligger godt an. Professor i medisinsk informatikk, Per Grøttum, forteller om stor innsats fra IT-avdelinger, lærere og studenter og «noen 10-års» erfaring med e-læring. Det kan vi være glade for nå!

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, hud, øre, skulder, ledd.

Illustrasjonsbilde fra E-læringsportalen for helseutdanning/UiO

Universitetet er fysisk stengt, praksis er innstilt. Hvordan kan man fortsette undervisningen i et så praktisk fag som medisin? - Med noen få unntak kan vi ikke ha studenter i praksis på sykehusene nå, vi kan ikke ha tradisjonelle forelesninger eller gruppeundervisning, så vi lager digitale substitutter. De er allerede så gode på enkelte områder at noen vil fortsette å jobbe på denne måten, også når vi er tilbake til normalen, sier Grøttum.

Digitalt løft for undervisning

Fra mandag skal den timeplanfestede undervisningen så langt det er mulig dekkes av digital undervisning. Lærere, studenter, ansatte i administrasjon og IKT har sammen med ledelsen lagt ned en stor arbeidsinnsats for å få det til.

- For en del lærere og studenter er dette ikke helt nytt men noe vi allerede har gode erfaringer med, forteller Per Grøttum entusiastisk.

Per Grøttum er professor i medisinsk informatikk ved Seksjon for medisinsk informatikk. Han har arbeidet med problemstillinger innen e-læring, medisinsk pedagogikk og digital eksamen siden midten av 90-tallet.

Han er svært imponert over innsatsen som er lagt ned i løpet av de siste ukene. – Dette er innsats over enhver forventning fra alle involverte. Vi har nå kompetente Superbrukerne på alle kull. De kan hjelpe medstudenter med å få mest mulig ut av de tekniske løsningene som nå er tilgjengelige. Lokale IT-avdelinger ved instituttene har kastet seg rundt og sørger for at løsningene fungerer, UiOs sentrale IT-avdeling er sterk og har gitt oss gode verktøy. Lærerne er enormt kreative og fra studentene har vi altså bare møtt entusiasme, sier han.

Et viktig kriterium til at denne omleggingen kan lykkes nå er rett og slett god timing. Den generelle it-modenheten er stor i dag, dette ville ikke ha gått for 10 år siden, påpeker Grøttum.

Medisinsk utstyr
Illustrasjonsbilde fra E-læringsportalen for helseutdanning/UiO

Lang erfaring med e-læring

Det er svært mange ulike løsninger som må fungere sammen for å gi et godt digitalt undervisningsopplegg; digitale substitutter for alt fra auditorieforelesninger i plenum til gruppeundervisning og pasientkontakt.

Medisinutdanningen skiller seg fra flere andre fag ved at det kreves mye praktisk læring. Her kan vi takke mange års arbeid for at vi har gode løsninger som er klare til bruk allerede nå. - Fakultetet har arbeidet med ulike former for e-læring i noen 10-år, forteller Grøttum. Vi har lyst ut prosjekter årlig, med lærere som prosjektledere og studenter som har bidratt i ulike roller. Dette har vært prosjekter med mange involverte.

Viktig er det også å nevne at e-læring for helseutdanning er er lagt åpent ut på nett slik at den kan brukes av ulike undervisningssteder i hele landet, http://meddev.uio.no/elaringsportalen/

På sidene er det lagt opp kurs innen svært mange medisinske områder, og ortopedi er et godt eksempel. Kurset ble utviklet i perioden 2015-2018 og er gull verdt når studentene ikke kan praktisere på pasienter.

Studentaktiverende undervisning

Egentesting, quizer og virtuelle pasienter

På sidene kan man lese og se bilder, tegninger og videoer som demonstrerer hvordan man undersøker de ulike leddene. I tillegg finner man sykehistorier og quiz’er. Gjennom ulike typer selvstudier får studentene god anledning til å teste egen kunnskap.

- Vi har en databank med spørsmål fra pensum. Studentene kan velge å få tilsendt en daglig dose spørsmål til sin mobil på et tidspunkt de selv bestemmer, de besvarer spørsmålene og får svarene vurdert. Tre uker før eksamen kan de velge å ta en digital testeksamen som viser hvordan hvor de står, forteller Grøttum.

I videoene er det de aller dyktigste praktikerne som viser hvordan ulike undersøkelser og prosedyrer utføres, så her lærer man av de aller, aller beste. En del av det vi kaller kognitiv ferdighetstrening innebærer å repetere praktiske undersøkelser, man må se dem utført mange ganger for å «pugge» dem. Her har e-læringen et fortrinn fremfor tradisjonell undervisning.

Ortopedi er nå et komplett og ferdig studium, «Øye» følger like bak. Flere fag er inne med del-løsninger og alle er under utbygging.

Gode digitale eksempler

Årevis med erfaring i å lage gode digitale undervisningsopplegg ble plutselig viktigere enn vi ønsket oss da all tradisjonell undervisning og praksis opphørte nærmest over natten med koronavirusets fremmarsj. Enkelte lærere har allerede satt i gang digital undervisning før noen egentlig hadde forventet det.

Her er noen gode eksempler til deg som vil vite mer:

Digital forelesning

Bilde av datautstyt
Oppsett for multimedial dobbeltforelesning om øyets oppbygging​. Muntlig forelesning, tegneprogram, presentasjon og chat koblet sammen. Rune Enger/UiO

Allerede 17. mars holdt Rune Enger en multimedial dobbeltforelesning i UiOs Zoom der det ble vist 3D-anatomi, kombinert med tilkoblet iPad som tavle og mulighet for studentene til å stille spørsmål både skriftlig gjennom chat og muntlig som «live» spørsmål. Altså et veldig avansert pedagogisk opplegg, men forelesningen fikk særdeles god evaluering av studentene og ble bedømt til å være bedre enn auditorieundervisning.

 

 

 

Digital gruppeundervisning

Anne Kveim Lie har arbeidet mye med simulerte pasienter og brukergrupper som studentene arbeider med i grupper og presenterer for hverandre i plenum. Slikt gruppearbeid er heldigvis enkelt å gjøre i Zoom. Med et tastetrykk fordeles studentene fra plenum til virtuelle breakout-grupper. Med et tastetrykk kommer de tilbake i plenum.

Imponerende kreativitet, innsats og samarbeid

Avslutningsvis vil Per Grøttum gjerne få understreke hvor imponert han er over alle som har bidratt til å få hele det digitale undervisningssystemet opp og stå i løpet av de siste par ukene. - Lærerne har rett og slett vært vanvittig kreative til å ta løsningene i bruk, de har også arrangert egne nettmøter for å lære hverandre opp. USIT og lokal-IT ved instituttene har stått på døgnet rundt nå for å få de pedagogiske verktøy til å fungere for alle og fortjener stor ros! Studentene har vært entusiastiske og bidratt over alt og Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen i dekanatet har stått på dag og natt og satt det hele sammen, avslutter han.

 

Lenker til tilgjengelige verktøy:

Av Hanne Bjerknes
Publisert 4. mai 2020 16:47 - Sist endret 4. mai 2020 16:47