Fagsiden for allmennmedisin

Allmennmedisin er legetjenestens første linje. Det er det kliniske fag hvor det arbeider flest leger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Leger som arbeider der, har den første og den bredeste kontakten med befolkningen. Det er dit folk søker når de føler seg syke eller behøver legehjelp av annen grunn. Det betyr at allmennlegene får kontakt med hele spekteret av sykdommer, og de ser sykdommer i sin begynnelse mens symptomene ennå er vage og diffuse.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 12:45 - Sist endret 31. mars 2022 14:50