Fagsiden for anatomi

Anatomi (gresk = kunsten å skjære opp) er læren om organismens bygning på alle plan, fra organsystemene til cellelæren (cytologi), som grenser både til den molekylære biologi og til vevslæren (histologi), som igjen er grunnlaget for organismens makroskopiske oppbygning.

Til anatomien hører dessuten embryologien (læren om utviklingen før fødselen) og den biologiske antropologi som studerer menneskenes evolusjonshistorie og individets vekst og utvikling i tid og rom. Anatomien legger også vekt på funksjonelle forhold og danner dermed en nødvendig basis for alle studier av organismens normale struktur, funksjon og sykdoms-prosesser.

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 12:46 - Sist endret 31. mars 2022 14:50