Fagsiden for propedeutikk

I propedeutikken skal studentene lære seg systematisk metode for anamneseopptak og generell klinisk undersøkelse.

Fagressurser

Publisert 6. des. 2007 09:25 - Sist endret 10. nov. 2017 14:22