Samfunnsmedisin i modul 5

I modul 5 er sosialmedisin og helsejuss hovedtemaene i den samfunnsmedisinske undervisningen.

I modul 5 vil er det to hovedtemaer i samfunnsmedisin: sosialmedisin og helsejuss. Her legger vi vekt på hvordan sosiale faktorer, som marginalisering, stigmatisering og diskriminering, påvirker helsen til spesielt utsatte grupper. Studentene får møte mennesker som selv har erfart rusavhengighet, og de får prøve seg på å samarbeide med pasienter og annet helsepersonell i behandlingen av pasienter med sammensatte behov. Studentene introduseres for velferdsstaten generelt og sosiale ytelser spesielt, og det undervises om migrasjon og flyktninghelse. Videre gir semesteret en innføring i juridisk tenkemåte, og kunnskap om lover av betydning for utøvelsen av legeyrket. Undervisningen består av gruppearbeid og forelesninger, praksis i lavterskelinstitusjon, samt to obligatoriske smågrupper:

I tillegg har vi et praksistilbud til studentene i modul 5:

Eksamen

I tillegg til skriftlig eksamen, vil 1/3 av kullet trekkes ut til muntlig eksamen i hhv allmennmedisin og samfunnsmedisin.

 

Modulansvarlig for samfunnsmedisin modul 5

Anne Helene Kveim Lie

 

Publisert 15. jan. 2018 10:58 - Sist endret 17. aug. 2020 17:25