English version of this page

Referering og kildehenvisning

Når du skriver en akademisk tekst er det svært viktig at du overholder alle regler for sitering og kildehenvisning, slik at andre kan vurdere og eventuelt kritisere den.

Referering for studier ved MED

Følgende studieprogram har bestemte stiler:

Disse studiene skal benytte APA:

  • Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer
  • Sykepleievitenskap

Disse studiene skal benytte Vancouver:

  • Profesjonsstudiet i medisin - KLoK-oppgaven
  • Masterstudiet i internasjonal helse, men studenter med bakgrunn fra samfunnsvitenskap kan benytte APA.

For prosjektoppgaven på profesjonsstudiet i medisin: Det anbefales å bruke Vancouver-stilen. Andre stiler kan brukes, men du kan ikke blande ulike referansestiler.

Søk råd hos veileder om hvordan oppgaven skal skrives og utformes.  

Skrive oppgave?

Referering

Publisert 2. sep. 2013 13:20 - Sist endret 24. mai 2018 10:43