Etikk i helsetjenesten

Veiledning for kommuner og institusjoner ved etablering og videreutvikling av systematisk etikkarbeid. Nasjonal koordinering og fagutvikling av de kliniske etikk-komiteene (KEK).

Les mer om Etikk i helsetjenesten.

Publisert 10. juni 2011 10:49