Prøveforelesninger

Kommende og tidligere prøveforelesninger ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

MA Erik Skjeggestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Diskuter forholdet mellom teori og empiri i analysen av kvalitative intervjudata».

Tid og sted: 27. sep. 2018 10:15, Runde auditorium, Domus Medica

M.Sc. Rune Hoff ved Institutt for medisinske basalfag  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Multi-state models vs. joint models of longditudinal and time-to-event: Pros and cons».

Tid og sted: 2. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Domus academica

M.Sc. Monika Ravik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Progresjon av praktiske ferdigheter i sykepleierutdanningen, med grunnlag i Gilbert Ryles kunnskapsinndeling, 'vite at' og 'vite hvordan'». 

Tid og sted: 3. okt. 2018 10:15, Nye auditorium, Domus Medica (preklinisk I og II), Sognvannsveien 9

M.Sc. Benan John Mathai ved Institutt for medisinske basalfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Using model organisms to determine the physiological implications of autophagy».

Tid og sted: 5. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tidligere

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Short- and long-term health effects of amphetamine usage».

Tid og sted: 25. sep. 2018 10:15, Blått auditorium, Rikshospitalet

M.Sc. Hanna Ræder ved Institutt for medisinske basalgfag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av kreft».

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Blått auditorium (3), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Silje Reiseter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into the early diagnosis and treatment of connective tissue diseases

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

M.Sc. Ingvild Oma ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences in cardiovascular disease risks and manifestations between the inflammatory rheumatic diseases

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9.

MD. Stefan Huhnstock ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Femoroacetabular Impingement. Advances in diagnostics and management over the last ten years.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (bygg 25), Ullevål sykehus

Cand.med. Per Kristian Knudsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utfordringer med antibiotikaresistens i pediatrien - sårbare grupper, tiltak og framtidsutsikter.

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15, Grønt auditorium (1), Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Geir André Ringstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kognitiv funksjon, normal og patologisk, slik den kan undersøkes med fMRI (funksjonell magnetisk resonans-billeddannelse).

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Rikshospitalet B Seminarrom 2 B2.U002 (RHB2.U002), Sognsvannsveien 20, Oslo

MD. Daysi Duarte Sosa ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetics of osteoporosis.

Tid og sted: 13. sep. 2018 10:15, Auditoriet på Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Karina Birgitta Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of angiography in ophthalmic diseases