Prøveforelesninger

Kommende og tidligere prøveforelesninger ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende

Tid og sted: 17. aug. 2020 09:30, Zoom

Cand.med Nils Eide at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the chosen topic: Kan vi klinisk skille nevi frå små uveale melanom?

Tid og sted: 17. aug. 2020 10:15, Zoom

MSc Xiangfu Zhong at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: The role of miRNAs in human disease.

Tid og sted: 17. aug. 2020 11:00, Zoom

Cand.med Nils Andreas Eide at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Prospects for future Uveal Melanoma treatment strategies including the long term follow up.

Tid og sted: 21. aug. 2020 09:15, Zoom

Cand.med. Øystein Kalsnes Jørstad at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Innføring av en kostnadseffektiv massescreening for grønn stær ved hjelp av optisk koherenstomografi. - En detaljert teknisk og medisinsk gjennomgang samt en grov beregning av kostnadene.

Tidligere

Tid og sted: 29. juni 2020 10:15, Zoom

MSc Tine Norman Alver at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Is there an interplay between immune responses and cellular metabolism in cancer? 

Tid og sted: 26. juni 2020 15:15, Zoom

Cand.med. Christian Arstad at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Cellular metabolism in cancer and its potential as therapeutic target. 

Tid og sted: 26. juni 2020 14:15, Zoom

Cand.med. Christian Arstad at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the chosen topic: The Empire Strikes Back – Human hubris and antibiotic resistance. Costs and consequences. 

Tid og sted: 26. juni 2020 09:15, Zoom

MSc Elisabeth Øya at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Home environment, bacteria, fungi and respiratory diseases.

Tid og sted: 25. juni 2020 10:15, Zoom

MD Jonas Skogestad at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Sudden death in athletes.

Tid og sted: 25. juni 2020 09:15, Zoom

Cand.med Jon Brynildsen at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Treatment of Heart Failure.

Tid og sted: 24. juni 2020 14:00, Zoom

Master Clinical Medicine Yuchuan Li at Institute of Basic Medical Sciences will give a trial lecture on the given topic: Disrupted cholesterol homeostasis in metabolic diseases.

Tid og sted: 24. juni 2020 10:15, Zoom

MD Gry Dahle at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Heart team decisions in daily clinical practice.

Tid og sted: 24. juni 2020 09:15, Zoom

Cand.med Endre Søreide at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Patient specific considerations for graft choice during anterior cruciate ligament reconstruction.

Tid og sted: 23. juni 2020 09:15, Zoom

Cand.med. Marianne Müller Indrebø at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: The role of the lymphatic system in the normal and disrupted fluid balance.

Tid og sted: 22. juni 2020 10:15, Zoom

Cand.med Johan Edvard Steineger at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Venøse malformasjoner i hode og nakkeregionen.