English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

21. nov. 2017 09:00 - 15:35 , UBC Ullevål Stadion - Colosseum

Den årlige konferansen setter fokus på forskning som er relevant for kommunehelsetjenesten. Arrangert av Senter for fagutvikling og forskning - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo sammen med Gruppe for eldreomsorgsforskning - Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Konferansen er gratis, påmelding innen 13. november.

24. nov. 2017 13:00 , Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.phil. Ann-Helen Henriksen ved Helsevitenskapelig utdanningssenter vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Involving patients in healthcare: Subject positions of patients and healthcare professionals/students in the teaching, clinical and political contexts.

24. nov. 2017 13:15 , Auditoriet på Kreftsenteret, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Maria Thomsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Factors Influencing Survival and Quality of Life in Treatment of Metastatic Colorectal cancer: Studies on the NORDIC-VII Cohort