Aktuelle forskningssaker fra 2011

Sovende baby
Publisert 19. juni 2018 12:37

Denne saken ble først publisert 31. mai 2011, republisert 2018.

Professor Marianne Thoresen har fått internasjonal anerkjennelse for en revolusjonerende behandling som forhindrer nerveskade etter oksygenmangel hos nyfødte. Nå er hun tilbake ved Institutt for medisinske basalfag, der hun startet sin forskerkarriere for 35 år siden.

Linda Bergersen
Publisert 28. okt. 2011 10:25

Trodde du Fridtjof Nansen kun drev med ekspedisjoner i arktiske strøk? Da tar du feil. Velkommen til nevrovitenskapens verden ved Det medisinske fakultet hvor arven etter Nansen er gjennomgående.

Dag Berild og Morten Lindbæk
Publisert 16. mai 2011 10:02

Norge er et av de mest restriktive landene i verden med hensyn til antibiotikabruk, og vi har lav resistens. Men er Norge virkelig et foregangsland for bekjempelse av antibiotikaresistens?

Hånd som hoilder modell av hjerne
Publisert 6. mai 2011 11:28

Hjerneforskerne ved Det medisinske fakultet er blant de fremste i verden. Nå bidrar de med sin kunnskap i jubileumsutstillingen ”Mind Gap” ved Norsk teknisk museum.