Evaluering og bedømmelse

Innen utgangen av Modul 8, første termin i medisinstudiet skal alle elementer i opplæringsdelen være gjennomført.

Sluttrapport leveres uke seks i første termin, Modul 8.

Ved bestått Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringsdelen på 30 studiepoeng tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført og bestått midtveisevaluering
  • ha skrevet en artikkel som er publisert i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering (ferdig manuskript kan godkjennes)
  • ha skrevet og fått godkjent sluttrapporten

Vitnemål for bestått Forskerlinje vil bli utdelt samtidig med vitnemål for bestått cand.med.

Publisert 8. juli 2015 10:14 - Sist endret 28. mai 2019 08:50