Evaluering og bedømmelse

Krav til fullføring av Forskerlinjen

Ved bestått Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringsdelen på 30 studiepoeng tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført og bestått midtveisevaluering
  • ha skrevet en artikkel som er publisert i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering (ferdig manuskript kan godkjennes)
  • ha fått godkjent sluttrapporten

Sluttrapport og artikkel

Forskningsprosjektet ditt skal resultere i en forskningsartikkel. Krav til artikkelen er normalt som for kriterier som stilles til artikkel som kan gå inn i en doktorgrad, det vil normalt si at du er første- eller andreforfatter på artikkelen. 

Ved fullføring av Forskerlinjen skriver du en rapport etter malen du finner på denne siden.

Innlevering

Frist for innlevering av sluttrapport og artikkel/manuskript er fredag i sjette semesteruke i termin 1, modul 8.

Sluttrapport sendes til postmottak@medisin.uio.no med tittel "Sluttrapport Forskerlinjen". Du legger ved manuskript eller pdf og lenke til publisert artikkel.

Sensur

Sluttrapporten vil bli vurdert av faglig leder ved Forskerlinjen.

Bestått sluttrapport gir sensur på emnet MEDFLPUBL.

Utsatt innlevering

Du kan søke om utsatt innlevering dersom du har vektig grunn for det. Veileder må godkjenne søknaden.

Kontakt Forskerlinjen for nærmere informasjon.

Frist for søknad om utsatt innlevering er 10.mai for levering i vårsemesteret og 10. november for innlevering i høstsemesteret.

Søknaden sendes til postmottak@medisin.uio.no

Vitnemål

Vitnemål for bestått Forskerlinje vil bli utdelt samtidig med vitnemål for bestått cand.med.

Publisert 5. nov. 2020 15:22 - Sist endret 18. jan. 2022 16:19