Tilrettelegging i medisinstudiet

Forskerlinjen er integrert i profesjonsutdanningen i medisin. Forskerlinje-studentene følger obligatorisk undervisning i medisinstudiet etter fulltidsår i forskning. Det er gjort noen tilpasninger for å kunne kombinere forskning og undervisningen i de to deltidsårene etter endt fulltidsår i Forskerlinje-programmet.

Tilpasninger modul 3 - modul 7

Forskerlinjen har to opptaksmuligheter, etter fullført modul 2 eller modul 3, studentene vil ha deltidsforskning i modul 3-6 eller 4-7 etter at fulltidsåret er fullført.

Studenter som får opptak til Forskerlinjen etter modul 2 kan søke om å få gjennomførte emner på forskerlinjen godskrevet istedenfor for de valgfrie emnene. Se informasjon og frister på medisinstudiets hjemmeside.

Modul 3 - 6: prioritert gruppe for smågruppeundervisning

Alle studenter kan sette opp 3 prioriterte ønsker for gruppe.

I modul 5 kan alle tilsvarende ønske basisgruppe, 3 prioriterte ønsker. Valg av basisgruppe bestemmer om du får praksis tidlig eller sent i modulen.

Prioriterte ønsker sendes inn for hver modul etter at timeplanen er publisert med gitte frister for hvert semester. Forskerlinjen koordinerer ønskene mot de ulike modulkoordinatorene. 

Modul 7

Forskerlinjestudenter som er i deltidsemester kan søke om å få tidlig valgnummer. Tidlig valgnummer kan gis, men etter de med tilrettelegging på grunn av daglig omsorg for barn, egen alvorlig behandlingstrengende sykdom eller alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie. Se retningslinjer  for tildeling av tidlig valgnummer i modul 7.

Søker må begrunne behovet. Forhold som forsinket progresjon, behov for å gjøre praktiske forsøk, innhente data, få tilgang til data og andre forhold vil vurderes og vektlegges når søknaden vurderes.

Søknadsfrist: 1. mai eller 1. november

Søknaden sendes til forskerlinjen@medisin.uio.no

Publisert 18. nov. 2020 15:32 - Sist endret 4. feb. 2021 09:53