Evaluering og bedømmelse

Innen utgangen av Modul 8, første termin i medisinstudiet skal alle elementer i opplæringsdelen være gjennomført.

Ved bestått Forskerlinje skal studenten:

  • ha gjennomført opplæringsdelen på 30 studiepoeng tilsvarende som i ph.d.-programmet
  • ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid
  • ha gjennomført og bestått midtveisevaluering
  • ha skrevet en artikkel som er publisert i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering (ferdig manuskript kan godkjennes)
  • ha skrevet en rapport som viser hvilket bidrag studenten har hatt til det publiserte arbeidet

Vitnemål for bestått Forskerlinje vil bli utdelt samtidig med vitnemål for bestått cand.med.

 

  • Eksamen

    Ordinær og utsatt eksamen våren 2018.

    Eksamen arrangeres på Sogn Arena.

Publisert 8. juli 2015 10:14 - Sist endret 27. aug. 2018 13:43