Hva lærer du?

Inntil læringsmål for Forskerlinjen blir utarbeidet kan du se på kandidatenes forventede læringsutbytte for MED's ph.d.-kandidater.

Forskerlinjens studenter skal strekke seg mot disse målene.

Publisert 8. juli 2015 09:39 - Sist endret 6. juli 2018 09:38