Kurs, seminarer og opplæring

Forskerlinjens studenter gjennomfører en opplæringsdel tilsvarende ph.d.-programmet.

Seminarer i Forskerlinje-regi

I begynnelsen av semesteret arrangeres det et obligatorisk oppstartseminar for studentene 1. og 2. fulltidssemester. Seminaret varer i to dager.

Studentene i 2. fulltidssemester presenterer sine prosjekter, det er faglige innslag fra vitenskapelig ansatte og andre, og de tillitsvalgte på Forskerlinjen deltar.

Oppstartseminaret handler også om å bli kjent, utveksle erfaringer, og bygge et godt samhold mellom studentene.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng og du velger emner, kurs, seminarer og opplæring fra ph.d.-utdanningens opplæringsdel.

Opplæringsdelen fra Forskerlinjen godkjennes normalt ved søknad om opptak til ph.d.-programmet ved det medisinske fakultet ved UiO.

Publisert 8. juli 2015 10:18 - Sist endret 5. feb. 2020 10:03