Verv

Forskerlinjestudentene velger to tillitsvalgte som velges inn for to år.

Hvert år velger Forskerlinjens studenter en tillitsvalgt for to år av gangen. Tillitsvalgte er bindeledd mellom Forskerlinjens administrasjon, ledelse og medstudentene.

Ansvarsområde

  • Planlegge og gjennomføre sosiale og miljøskapende aktiviteter ved Forskerlinjen.
  • Være kontaktperson for medstudenter som trenger råd og veiledning.
  • Delta på oppstartseminar i begynnelsen av semesteret.
  • Delta på Forskerlinjens rekrutteringsseminar, som avholdes i begynnelsen av hvert semester.
  • Rapportere og evaluere forskerlinjeaktivitetene fortløpende.

Tillitsvalgte

Publisert 4. jan. 2016 10:15 - Sist endret 18. aug. 2021 09:55