English version of this page

Veiledning

Hva kan du forvente av veiledningen? Hvem kan du ha som veileder og hva gjør du hvis du vil bytte veileder?

Som Forskerlinjestudent må du ha ha minst to veiledere. Dette er for å sikre rettighetene dine og gjøre deg mindre sårbar dersom det skulle oppstå problemer i veilederforholdet underveis.

Er du veileder?

Vi har samlet informasjon for deg som er veileder på en egen side.

Hovedveileder og medveileder

Du har en hovedveileder og en medveileder. Minimum en av veilederne må være ansatt ved fakultetet.

Alle veiledere skal ha doktorgrad og minst en skal ha veiledet tidligere.

Dine veiledere må signere på din opptakssøknad før du sender den til behandling.

Faglig oppfølging

Du og dine veiledere skal informere hverandre om forhold som har med din forskerlinjeutdanning å gjøre. Oppstår det situasjoner som kan føre til forsinket gjennomføring eller avbrudd i forskerlinjeutdanningen, skal dere sammen følge opp dette.

Du skal blant annet:

 • følge forsknings- og publiseringsplan som ble lagt ved søknaden
 • fremlegge rapporter eller utkast til publikasjon for veileder
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • overholde avtalte frister eller eventuelt justere planene i samråd med veileder

Din veileder skal hjelpe deg med å:

 • følge forsknings- og publiseringsplan som ble lagt ved søknaden slik at dette kan skje innenfor forskningstiden på Forskerlinjen
 • formulere og avgrense tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • orientere deg i faglitteratur og datagrunnlag
 • komme i kontakt med relevante vitenskapelige miljøer
 • få veiledning i forskningsetiske spørsmål
 • drøfte hvordan veiledningen fungerer
 • løse eventuelle utfordringer knyttet til læringsmiljøet
 • gjennomføre den obligatoriske midtveisevalueringen

Endring i veilederforhold

Av og til oppstår situasjoner som gjør at veilederforholdet må opphøre. Forskerlinjen må godkjenne veileders fratredelse og eventuell oppnevning av ny veileder.

Send en begrunnet søknad som er signert av deg og dine veiledere til Forskerlinjen.

Din veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt dersom

 • du i utgangspunktet kun har to veiledere
 • det er hovedveileder som skal fratre

Problematiske veilederforhold

Du bør snakke med din veileder om hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer. Det er viktig at dere ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare. Oppstår det problemer underveis, bør dere ta tak i dette så fort som mulig.

I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig. Kontakt administrativ leder for Forskerlinjen, som vil følge opp saken videre for å finne en best mulig løsning.

Publisert 20. aug. 2015 13:15 - Sist endret 28. mai 2018 09:42