Hvem kan bli veileder?

Det må være minimum en i veilederteamet som har tilknytning til Det medisinske fakultetet.

Veilederne må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Krav til veileder

En student må ha en hovedveileder og en medveileder. Minimum en av veilederne skal være intern og ansatt ved fakultetet. Kravet kan fravikes, men da må det være en ekstra medveileder som er ansatt ved fakultetet. Veilederne må ha doktorgrad eller tilsvarende. Emeriti kan være medveileder, ikke hovedveileder.

Vitenskapelige meritter

Lang forskningserfaring og sterk publikasjonsliste teller positivt. Samtidig skal Forskerlinjen bidra til å styrke nyetablerte forskningsgrupper med lovende og innovative prosjekter.

Veiledererfaring

Tidligere suksess som veileder for forskerlinjestudenter og ph.d.-kandidater teller positivt. På samme måte vil tidligere misnøye eller konflikter slå negativt ut.

Hvor mange forskerlinjestudenter kan veiledes samtidig?

  • Hovedveileder: Du kan være oppnevnt for maksimalt 4 studenter samtidig.
  • Medveileder: Du kan være oppnevnt for maksimalt 5 studenter samtidig.
  • Totalt: En enkelt veileder har ikke anledning til å inneha mer enn totalt 6 veilederskap (hoved- og medveilederskap samlet) samtidig.

Kjennskap til Forskerlinjen

Vi forutsetter at veileder har satt seg inn i Forskerlinjens studieplan og målsettinger.

Publisert 4. des. 2015 14:53 - Sist endret 5. sep. 2019 09:59