Rekrutteringsseminar

Hvordan rekruttere studenter til Forskerlinjen? På dette seminaret har du en unik sjanse til å møte interesserte studenter fra ulike kull.

Tid og sted

Rekrutteringsseminaret finner sted på Institutt for medisinske basalfag i begynnelsen av hvert semester.

Hva skjer på seminaret?

Seminaret starter med informasjon om Forskerlinjen. Deretter følger posterforedrag med alle prosjekttilbyderne. Her får du muligheten til å presentere ditt prosjekt med egen poster. Posteren har maksimumsmål 95cm x 135cm (BxH).

Bilder fra tidligere seminarer

Error: resource not found: /forskning/forskerlinjen/arrangement/rekrutteringsseminar/bilder
Publisert 5. nov. 2015 13:10 - Sist endret 9. nov. 2017 09:19