English version of this page

Innlevering og trykking

Etter at opplæringsdelen er fullført og godkjent kan du søke om å få avhandlingen bedømt.

Bedømmelseskomiteen skal avgi en anbefaling om din avhandling kan godkjennes for forsvar i disputas. Dersom fakultetet godkjenner anbefalingen, kan avhandlingen din trykkes etter en fastsatt prosedyre.

Hvordan leverer du avhandlingen?

Opplæringsdelen skal være godkjent av fakultet i forkant av innlevering. Avhandlingen skal leveres elektronisk i ett eksemplar.

Les mer om innlevering

Hvordan trykkes avhandlingen?

Avhandlingen kan ikke trykkes før fakultetet har funnet den verdig for forsvar i disputas.

Les mer om trykking av avhandlingen

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:07 - Sist endret 25. feb. 2021 09:45