English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - Ph.d.

Krav til avhandlingen

  • Hva er kravene til avhandlingen?
  • Hva er en kappe?
  • Offentliggjøring av avhandlingen

Innlevering og trykking

  • Hvor skal avhandlingen leveres?
  • Hvordan skal avhandlingen leveres?
  • Hvilke vedlegg skal leveres?
  • Når skal avhandlingen trykkes?

Bedømmelse

  • Hva skjer etter at du har levert avhandlingen?
  • Hvor lang tid tar bedømmelsen?
  • Innstillingen

Prøveforelesning og disputas

Disputasen er det offentlige forsvar av avhandlingen. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning.

Dato for prøveforelesning og disputas skal avtales etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Se egne frister i tilknytning til ferier.