English version of this page

Obligatoriske emner, seminar og kurs

Det er ingen kursavgift på emnene, men du må melde deg på innen søknadsfristen.

Påmelding og søknadsfrist

Studentweb åpner for påmelding:

  • 1. juni for høsten
  • 1. desember for våren

Søknadsfrister:

  • Se informasjon i emnebeskrivelsen til det enkelte emne

Svar på søknad om opptak til emne:

  • MF9010 Intro I: Søkere får svar i Studentweb med en gang søknaden er registrert
  • MF9030 Intro II: Søkere får svar i Studentweb og på e-post ca 1 uke etter søknadsfristen

Obligatoriske ph.d.-emner

Den obligatoriske fellesdelen i ph.d.-programmet består av 10 studiepoeng og omfatter følgende introduksjonskurs:

Kursene er adgangsbegrenset til kandidater på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO, samt studenter ved Forskerlinjen i medisin, UiO.

Obligatorisk oppmøte første kursdag, INTRO I

Fra våren 2015 må alle nye ph.d.-kandidater delta på et obligatorisk oppstartsseminar. Dette seminaret er for både ph.d.-kandidatene og deres hovedveiledere.

Hensikten med seminaret er å informere om ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet, inkludert regler og rutiner for opptak, gjennomføring og avslutning, obligatoriske kurs og forskerskoler samt ansvar og plikter som man har som ph.d.-kandidat og som hovedveileder.

Deltakelse på første kursdag er en obligatorisk del av emnet MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I. Oppmøte blir registrert. MF9010 blir ikke godkjent som bestått før første kursdag er gjennomført. Oppmøte fra veileder er ikke et krav for at kandidaten skal få godkjent INTRO I.

Invitasjon vil bli sendt til kandidater som får tilbud om plass på MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet,INTRO I.

Informasjon til veiledere

  • Det er obligatorisk oppmøte for hovedveiledere, men vi anbefaler også at medveiledere deltar.
  • Kravet er at veileder deltar 1 gang i løpet av en 5 års periode.
  • Kandidat og veileder må ikke møte samme dag.

Forsøksdyrkurs

Kurs i forsøksdyrlære som oppfyller kravene i EU-direktiv 2010/63/EU er obligatorisk for alle kandidater som skal arbeide med forsøksdyr og som ikke kan dokumentere slike kvalifikasjoner fra tidligere. Kurs som teller som en del av den organiserte ph.d.-utdanningen ved UiO:

Alternativ praktisk opplæring i håndtering og bruk av gnagere i regi av forskningsgrupper anses ikke å være et fullverdig alternativ til MF9495P og vil ikke gi adgang til forsøksdyravdelinger ved UiO/OUS.

Kontakt oss

Publisert 19. mai 2015 11:06 - Sist endret 1. des. 2021 15:17