English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Det er flere veier inn i ph.d.-programmet. Du kan søke på en utlyst stipendiatstilling eller du kan søke om ekstern finansiering. I begge tilfeller kan du være ansatt enten på UiO eller hos en annen arbeidsgiver.

I alle tilfelle må du, når finaniseringen er på plass, søke om opptak på fakultetes ph.d.-program.

Slik søker du til ph.d.-programmet

 • Krav til opptak
 • Sjekkliste for søknaden
 • Levering av søknad

Ph.d.-poliklinikk

Gruppe for forskerutdannings poliklinikk tilbyr følgende tjenester:

 • Gjennomgang av og tilbakemelding på opptakssøknader før innsending til fakultetet.
 • Svare på spørsmål vedrørende:
  • Veilederforhold
  • Søknader om forlengelse og lovfestet permisjon
  • Opplæringsdelen
 • Gjennomgang av dokumenter og svare på spørsmål vedrørende innlevering av avhandlingen til bedømmelse og forslag til bedømmelseskomité.

Leveringsklare opptakssøknader sendes til fakultetet på ordinært vis.

Tid og sted:

Grunnet Koronaviruset er ph.d.-poliklinikkene avlyst fra og med mandag 16. mars.

Mars:

 • Tirsdag 10. mars, kl. 12.00 til 15.00, Ahus (Nye nord, 4. etg)
 • Tirsdag 17. mars, kl. 12.00 til 15.00, Ullevål, Søsterhjemmet (henvendselse i ekspedisjonen, inngang 2A, 2.etg., høyre fløy)
 • Tirsdag 24. mars, kl. 12.00 til 15.00, Radiumhospitalet (møterom K03-004, Forskningsbygget)
 • Tirsdag 31. mars, kl. 12.00 til 15.00, Rikshospitalet (henvendelse i ekspedisjonen, 3.etg., rom B1.3099) 

April:

 • Tirsdag 14. april, kl. 12.00 til 15.00, Ahus (Nye nord, 4. etg)
 • Tirsdag 21. april, kl. 12.00 til 15.00, Ullevål, Søsterhjemmet (henvendselse i ekspedisjonen, inngang 2A, 2.etg., høyre fløy)
 • Tirsdag 28. april, kl. 12.00 til 15.00, Radiumhospitalet (møterom K03-004, Forskningsbygget)

Mai:

 • Torsdag 7. mai, kl. 12.00 til 15.00, Rikshospitalet  (henvendelse i ekspedisjonen, 3.etg., rom B1.3099) 
 • Tirsdag 12. mai, kl. 12.00 til 15.00, Ahus (Nye nord, 4. etg)
 • Tirsdag 19. mai, kl. 12.00 til 15.00, Ullevål, Søsterhjemmet (henvendselse i ekspedisjonen, inngang 2A, 2.etg., høyre fløy)
 • Tirsdag 26. mai, kl. 12.00 til 15.00, Radiumhospitalet (møterom K03-004, Forskningsbygget)

Juni:

 • Torsdag 4. juni, kl. 12.00 til 15.00, Rikshospitalet  (henvendelse i ekspedisjonen, 3.etg., rom B1.3099) 
 • Tirsdag 9. juni, kl. 12.00 til 15.00, Ahus (Nye nord, 4. etg)
 • Tirsdag 16. juni, kl. 12.00 til 15.00, Ullevål, Søsterhjemmet (henvendselse i ekspedisjonen, inngang 2A, 2.etg., høyre fløy)

Stipendiatstilling ved fakultetet

Stipendstillinger knyttet til fag, fagområder, prosjekter eller enhet lyses ut av de aktuelle instituttene med varierende søknadsfrister. Se kunngjøring av ledige stillinger ved fakultetet.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d., og får samme rettigheter og goder som andre ansatte. Dette er uavhengig av om finansieringskilden er UiO, NFR eller annen finansiering.

Du må søke om opptak på ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet selv om du blir ansatt som stipendiat ved UiO. Det er ingen søknadsfrist.

Ekstern ansettelse

Du kan søke om opptak på programmet og være ansatt ved en annen institusjon enn UiO.  Finansieringen til ph.d.-prosjektet kan for eksempel komme fra:

 • stilling ved høgskole eller annet universitet,
 • stilling i annen vitenskapelig institusjon med tid til egen forskning,
 • stilling ved et universitetssykehus med tid til egen forskning.

Det er ingen søknadsfrist.