English version of this page

Slik søker du til ph.d.-programmet

Krav til opptak

Ph.d.-utdanningen reguleres av UiOs forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler tilhørende denneFor å få opptak på ph.d.-programmet må du blant annet oppfylle krav til utdannelse, finansiering og godkjent prosjektbeskrivelse. Dokumentasjon på at du oppfyller kravene må følge søknad om opptak etter gjeldende regler.

Hvordan levere søknaden

Søknad om opptak til ph.d.-programmet (PHD-MED) ved Det medisinske fakultet gjøres gjennom Søknadsweb. Fakultetet har for tiden forlenget saksbehandlingstid for opptakssøknader på grunn av utfordringer med den nye, digitale opptaksløsningen. Du må ved levert søknad i Søknadsweb derfor bekrefte at du har levert søknad om opptak til phd-opptak@medisin.uio.no slik at vi kan registrere denne korrekt. 

Saksbehandlingstid

Du vil innen 3 uker få en bekreftelse fra saksbehandler på at vi har mottatt søknaden din. Innen 8 uker gir vi tilbakemelding på eventuelle mangler som må ettersendes før søknaden behandles. Kun fullstendige søknader vil kunne behandles innen den ordinære fristen som er 8 uker.

Etter at søknaden din er mottatt og gjennomgått ved fakultetet, sendes den til faglig vurdering. Den faglige vurderingen gjøres av forskerutdanningsleder ved instituttet du søker opptak på.

Hva skjer ved mangelfull søknad?

  1. Du får beskjed på e-post dersom søknaden din er mangelfull.
  2. Du må ettersende manglende dokumentasjon innen 6 uker.
  3. Vi anser din søknad som trukket dersom du ikke sender inn etterspurt dokumentasjon innen 6 uker.
  4. Søknader som har vesentlige mangler avvises.

Kontakt oss 

Publisert 25. mai 2021 11:19 - Sist endret 23. sep. 2021 13:16