2017 - Side 2

Tid og sted: 24. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Grønt auditorium

M.Sc. Christin Wiegels Waage ved Institute og Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy: Do current guidelines reflect best current evidence and provide trustworthy recommendations?»

Tid og sted: 20. jan. 2017 10:15, Store auditorium, Midtblokka, Ullevål sykehus

Cand.med. Odd Martin Vallersnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Nye psykoaktive stoffer ved forgiftninger på legevakten: Forekomst, klinikk, laboratoriediagnostikk og behandling»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

M.Sc. Line Nortvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Har innvandrerkvinner andre behov for arbeidsrettet rehabilitering enn andre langtidssykemeldte? Belys dette ut fra etisk teori, og teorier som forklarer fravær og tilbakeføring»

Tid og sted: 19. jan. 2017 10:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Physical activity in pregnancy - how does this differ between ethnical groups and what are the implications for health?»