English version of this page

Implementering av forhåndssamtaler – en randomisert studie

Forhåndssamtaler (advance care planning) er en måte å etterkomme det etiske og juridiske imperativet om å involvere både pasienten og pårørende i planleggingen av behandling og omsorg.

Bildet kan inneholde: læring, samtale, jobb, medisinsk assistent, rom.

Prosjektet er både et implementerings- og intervensjonsprosjekt, og skal bidra med forskning på hvilken effekt implementering av forhåndssamtaler kan gi på relevante utfallsmål i helsetjenesten.   

Mål 

  • Kartlegge dagens nivå av implementering av forhåndssamtaler for alvorlig syke, hjemmeboende elder i utvalgte sykehusavdelinger og kommunale helsetjenester.
  • Identifisere de viktigste hemmerne og fremmerne blant alle relevante aktører – inkludert moralske dilemmaer og interesse konflikter – i å implementere forhåndssamtaler på a) det kliniske nivået og b) det organisatoriske- og ledernivå  
  • Utvikle og ta i bruk et innovativt og holdbart implementeringsstøtte kurs og tilpasse en plan for evaluering.      
  • Utforske om implementeringsstøtten forbedrer implementering av forhåndssamtaler, og om bedre implementering forbedrer utfallsmål for pasienter, pårørende og helsetjenesten.    
  • Måle kostnadseffektiviteten av forhåndssamtaler og implementeringsstøtten.
Publisert 14. sep. 2020 09:36 - Sist endret 16. feb. 2022 10:31

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere