English version of this page

Nære relasjoners betydning for hjemmedød

Prosjektets ambisjon er å bidra med kunnskap om hvordan spørsmål om hjemmedød tas opp og håndteres mellom ektefeller/partnere der en er alvorlig syk med kreft. Vi ønsker å forstå mer av hva som gjør hjemmedød mulig – eller ikke.

To menn, fortrolige, smilened, sitter sammen på en sofa.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke hvordan den som er alvorlig syk og ektefellen/partneren erfarer tiden hjemme frem mot død, og hva som bidrar til at hjemmedød blir mulig eller ikke. Kunnskap fra prosjektet kan hjelpe kreftpasienter og deres pårørende til å planlegge for hjemmedød. Kunnskapen vil også hjelpe helsetjenesten til å tilrettelegge bedre for hjemmedød.

Vil du og din partner delta i forskningsprosjektet?

Vi er i gang med å rekruttere par/samboer til studien. Vi søker personer med kreftsykdom som lever med en ektefelle/partner, og som ønsker å dø hjemme. Både den som er syk og ektefelle/partner må ønske å delta i studien fordi de skal intervjues sammen.

  • Paret må være informert om at pasienten er uhelbredelig kreftsyk og være innforstått med at han/hun har begrenset levetid. Pasienten må ha uttrykt et ønske om å tilbringe mest mulig tid hjemme og å dø hjemme hvis mulig.
  • Pasienten og ektefellen/partneren må være over 18 år, snakke norsk eller svensk. Engelsk kan vurderes.

Etterlatte etter en ektefelle/partner med kreft som har dødd hjemme i løpet av de siste 3 årene er også velkommen til å delta i studien.

  • For å kunne delta må vedkommende være over 18 år og snakke norsk eller svensk. Engelsk kan vurderes.

Hvis du vil vite mer og vurderer å delta i studien kan du ta kontakt med doktorgradsstipendiat Margareta Møkleby på mail e.m.mokleby@medisin.uio.no. Dersom du kjenner noen som kan være interessert i å delta kan du dele informasjonen med dem.

Bakgrunn

Mange kreftpasienter ønsker å tilbringe siste del av livet hjemme og dø hjemme.

En mann fører en kvinne i rullestol. Nærhet i blikkontakt.
Colourbox illustrasjonsfoto

Andelen som dør hjemme er lav i Norge, sammenlignet med andre land. 

Omsorg og hjelp fra pårørende, og særlig ektefelle/partner har stor betydning for at en person skal kunne tilbringe tid hjemme og dø hjemme.

For at hjemmedød skal kunne realiseres må kreftpasienten ha tilgang til hjemmetjenester og palliasjon, ikke bo alene, men ha en nær pårørende, helst ektefelle/partner. Det siste aspektet fremheves som en avgjørende betingelse for hjemmedød.

Vi vet imidlertid lite om hvordan partnere og familier håndterer ønsker om hjemmedød, og hva som er avgjørende for at hjemmedød realiseres. Hjemmedød er således en kompleks prosess som involverer pasienten, familie, venner og profesjonelle.

Metode

Studien har et kvalitativt forskningsdesign med halvstrukturerte intervjuer. Vi ønsker å møte pasient og partner/familie i deres hjem. Her vil intervjuene gjennomføres som samtaler med vekt på å få frem hvordan spørsmålet om hjemmedød kom opp, hvordan pasienten og partneren erfarer situasjonen hjemme nå og hvordan de tenker om tiden fremover. Vi ønsker også å intervjue den etterlatte partneren om hvordan den siste tiden forløp hjemme, og hva som gjorde hjemmedød mulig, eventuelt ikke mulig.

Mål               

Kunnskap fra prosjektet kan hjelpe kreftpasienter og deres pårørende til å planlegge for hjemmedød. Kunnskapen vil også hjelpe helsetjenesten til å tilrettelegge bedre for hjemmedød.

Finansiering                             

Stiftelsen Dam 

Samarbeid                          

Kreftforeningen; Nes kommune; Horten kommune; Fransiskushjelpen Hjemmehospice; Frogner bydel; Palliativ avdeling på Akershus universitetssykehus (ahus.no).

Start – Slutt            

April 2021 – desember 2024

Publisert 21. mai 2021 08:59 - Sist endret 15. mars 2022 07:05