Skriftserier - Side 7

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/3: Forfatter: Godager, G., Institute of Health Management and Health Economics, Health Economics Research Programme, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/2: Forfatter: Norgård Berntsen, K., Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

HERO WP 2009/1: Forfattere: Mishra V, Brinch L, Ernst P, Lønset MK, Tangen JM, Wikelund J, Flatum C, Baggerød E, Helle B, Andresen S, Vaaler S, Hagen TP, Kvaløy S, Rikshospitalet HF, Haukeland universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF, Universitet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/12: Authors: Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.,The Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/11: Forfatter: Iversen, T., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF 216 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/10: Authors: Kittelsen, S.A.C., Magnussen, J., Anthun, K.S., Häkkinen, U., Linna, M., Medin, E., Olsen K.R., Rehnberg, C., Ragnar Frisch Centre, NTNU, SINTEF Health Research, STAKES, Karolinska Institutet & DSI (PDF 124 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/9: Forfatter: Melberg, HO., Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/8: Authors: Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.,The Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/7: Author: Melberg, H.O., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF 69 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/6: Author: Aas, E., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/5: Author: Aas, E., Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF 457 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/4: Authors: Iversen, T, Lurås H, Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo and Helse Sør-Øst Health Services Research Centre, Akershus University Hospital (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/3: Authors: Biørn, E, Godager, G., Department of Economics and Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/2: Author: Nævdal, Eric, Department of Economics, University of Oslo (PDF 284 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2008/1: Authors: Nyborg K., Brekke K.A, Department of Economics, University of Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/10: Authors: Romoren M, Sundby J,  Hjortdahl P,  Hussein F, Steen TW, Velauthapillai M, Kristiansen IS, University of Oslo, Ministry of Health, Gaborone, Botswana, University of Oslo and University of Southern Denmark and HERO (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/9: Author: Iversen T, Health Economics Research Programme at the University of Oslo, and Institute of Health Management and Health Economics (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/8: Author: Chen Y, Department of Economics, University of Oslo and HERO (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/7: Author: Fauli F, Thue G, The Norwegian Medical Association, The Norwegian Quality Improvement of Laboratory Services in Primary Care (NOKLUS), and HERO, and Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/6: Forfatter: Godager G, Iversen T, Lurås H, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Helse Øst Kompetanssenter for Helsetjenesteforskning (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/5: Author: Grepperud S, Institute of Health Management and Health Economics University of Oslo, and the HERO programme. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/4: Authors: Godager G, Iversen T, Ma CA. Institute of Health Management and Health Economics, Department of Economics, Boston University and Department of Economics, University of Oslo, Norway, and the HERO programme. (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/3: Forfattere: Harsvik T, Kjekshus LE, SINTEF Helse, Institutt for Helseledelse og helseøkonomi, HERO og HORN (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/2: Forfattere: Hagen TP, Iversen T, Kittelsen SAC, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO, Frischsenteret & HERO - Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (PDF)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2007/1: Forfattere: Kittelsen SAC, Magnussen J, Anthun KS, Frischsenteret, HERO, NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet & SINTEF Helse (PDF)