Skriftserier - Side 8

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/9: Authors:Biørn E, Hagen TP, Iversen T, Magnussen J. Department of Economics, Institute of Health Management and Health Economics University of Oslo, HERO, and Norwegian University of Science and Technology (PDF 385 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/8: Forfatter: Kverndokk S, Frischsenteret og HERO
(PDF 152 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/7: Authors: Shogren JF, Nævdal E, Department of Economics and Finance, University of Wyoming, Department of Economics, University of Oslo and HERO
(PDF 550 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/6: Author: Nævdal E, Department of Economics, University of Oslo and HERO (PDF 652 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/5: Author: Kravdal Ø, Department of Economics, University of Oslo and HERO
(PDF 111 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:21

2006/4: Forfattere: Tjoflot GK , Waaler HT, Iversen T, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Institutt for helseledelse og hhelseøkonomi, UiO og HERO (PDF 155 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:20

2006/3: Authors: Sorisio E, Strøm S, PharmaNess scarl, University of Turin, Italy, University of Oslo, The Frisch Centre, Oslo and HERO (PDF 330 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:20

2006/2: Authors: Hagen TP, Veenstra M, Stavem K, Institute of Health Management and Health Economics, University of Oslo, Rikshospitalet University Hospital, Medical Department, Akershus University Hospital
(PDF 152 kb)

Publisert 25. mai 2011 16:20

2006/1: Authors: Strøm S, Dalen DM, Haabeth T, Norwegian School of Management, Frisch Centre and University of Oslo, University of Turin and HERO (PDF 503 kb)