Holgeir Skjeie

Bilde av Holgeir Skjeie
English version of this page
Telefon +47 22850658
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Etter mange år med studier på effekter av akupunktur ved smertetilstander, er interessen dreid mot smertetilstander i videre kontekst, også det kvalitative aspektet i fortolkning av smerte, samt håndtering av smertetilstander i allmennpraksis.

Undervisning

Undervisning i allmennmedisin Modul 2

Bakgrunn

 • Can.Med. Universitetet i Oslo 1988.
 • Ph.D.  Universitetet i Oslo 2018.
 • Spesialist i allmennmedisin  fra 1997.
 • Fastlege. Bystranda Legesenter, Kristiansand.

Priser

2013-Paper of the Year - Scandinavian Journal of Primary Health Care.

2016- Reisestipendet- Allmennmedisinsk Forskningsfond.

2019- Ph.D-prisen- Norsk Smerteforening.

Verv

Nestleder i Referansegruppe for smertemedisin, Norsk forening for Allmennmedisin

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjeie, Holgeir (2020). Siste reis. Tidsskriftet Den norsk legeforenning.  (10), s 958- 958
 • Skjeie, Holgeir (2019). Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk. PhD-foredrag.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). Acupuncture for acute nonspecific low back pain: A randomised, controlled, multicentre intervention study in general practice — the Acuback study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). The ACUBACK study: Acupuncture for acute non-specific low back pain.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth; Aas, Eline; Mdala, Ibrahimu & Fetveit, Arne (2019). The ACUBACK study: Acupuncture for acute non-specific low back pain.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Klovning, Atle & Fetveit, Arne (2018). ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis..
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Grotle, Margreth & Fetveit, Arne (2018). ACUBACK-studien: Akupunktur for akutte korsryggsmerter – en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis..
 • Skjeie, Holgeir & Brekke, Mette (2016). "Big needles-small bodies"- The abcence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette; Skjeie, Holgeir & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling And Monitoring in eRCTs (SESAMe): a digital tool to improve data collection in clinical trials..
 • Landgren, Kajsa; Raith, Wolfgang; Schmölzer, Georg M.; Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2015). Acupuncture in the treatment of infantile colic. The Italian Journal of Pediatrics.  ISSN 1720-8424. . doi: 10.1186/s13052-014-0105-3
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2015). Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir (2014). The point of Yang is to become Yin- The 9 principles of the Medical Acupuncture Modality.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture for infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture in infantile colic-is it advisable? Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomizedcontrolled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Infants and acupuncture-is it advisable? The ST36 study of infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Response to Letter to the Editor. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  32(1), s 52- 52 . doi: 10.3109/02813432.2014.892305
 • Skjeie, Holgeir (2013). The Medical Acupuncture Modality. Principles, explanatory model,and scientific developments 2005-13.
 • Skjeie, Holgeir & Gardasevic, Bozidar (2013). Medical Acupuncture Modality: Principles, Explanatory Model, and Scientific Developments During 2005-2012. J. Acupunct. Tuina. Sci..  11(4), s 204- 207 . doi: 10.1007/s11726-013-0691-4
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study.
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 36- 37
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennmedisin - ACUBACK-studien. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 35- 35
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien.
 • Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2010). How to make GPs work in research projects for free. Challenges and roadblocks in setting up scientific protocols in environments not normally suited for it. The ongoing ST 36 infant colic project in Norway.
 • Rysstad, Ole & Skjeie, Holgeir (2003). Sprikende råd om ikke medikamentell malaria-profylakse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(1)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mars 2020 15:09 - Sist endret 24. apr. 2020 15:05

Prosjekter