Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid

Hvordan påvirker pandemien mennesker med alvorlige psykiske lidelser, deres pårørende, tjenestene og pårørendesamarbeidet? Hva kan være til hjelp? Dette vil vi dele kunnskap om her. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Denne siden springer ut fra forskningsprosjektet Bedre Pårørendesamarbeid (BPS), som har som mål å bedre den psykososiale helsen til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og deres pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Dette gjennom å styrke samarbeidet mellom pårørende, pasienter og de profesjonelle. 

Det finnes begrenset med forskning om hvordan en pandemi påvirker mennesker med alvorlige psykiske lidelser, tjenestene, og spesielt de pårørende og pårørendesamarbeidet. Her vil vi dele funn vi har gjort knyttet til dette, samt andre relevante artikler og ressurser. Siden er primært beregnet på helsepersonell. 

Foreløpige funn fra Covid-19-forskning i Bedre Pårørendesamarbeid (BPS)

I mai og juni 2020 intervjuet vi 12 pasienter med psykoselidelse og 15 pårørende til personer med psykoselidelse, alle knyttet til DPS-enheter i intervensjonsarmen av BPS. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med ansatte, ressurspersoner i pårørendesamarbeidet, og ledere på alle intervensjonsenhetene.

Her kan du lese mer. 

Anbefalte artikler

Ressurser og opplæring

Ressurser for pårørende

  • LPP.no - Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende
  • Pårørendesenteret.no - Hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde
  • Pårørendealliansen.no - Spørsmål fra pårørende knyttet til pandemien videresendes til Helsedirektoratet og FHI hver dag
  • Sanitetskvinnene.no - Veiledningssentre for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser
  • Ivareta.no - Råd og veiledning av og for pårørende til personer med rusproblemer
  • Ungepårørende.no - Alderstilpasset informasjon for barn og unge som er pårørende

Kontakt oss

Har du innspill eller tips til relevant litteratur, kontakt oss gjerne. 

Publisert 11. juni 2020 11:50 - Sist endret 2. nov. 2020 11:18