Selvmord i Norge i 2020

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret viste ingen uventet endring i selvmordsraten i 2020. Se grafer og tabeller, faktaark og les kommentar av professor Ping Qin.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, mennesker i naturen, naturlandskap, friluftsliv.

Med bekymring har vi ventet på å se hvordan selvmordsraten utviklet seg i 2020 under pandemien. Dataene fra Dødsårsaksregisteret/FHI som ble offentliggjort 10. juni 2021, viser ingen økning i selvmord i den norske befolkning. Totalt tok 639 personer, 467 menn og 172 kvinner sitt eget liv i 2020. Det totale antall er på linje med de siste årene, for eksempel var det gjennomsnittlige antall selvmord 640 per år fra 2017 til 2019.

I 2020 var selvmordsraten hos menn, standardisert etter aldersfordeling av den europeiske befolkningen, veldig sammenlignbar med tidligere år (17,6 i 2020 mot et gjennomsnitt på 17,2/100 000 for årene 2017-2019); den aldersstandardiserte raten for kvinner var imidlertid noe lavere i 2020 (6,5/100 000) enn gjennomsnittsraten de tre foregående årene (7,4/100 000).

Det er noen bemerkelsesverdige svingninger i 2020 når man sammenligner med de foregående årene. For eksempel var det mange færre selvmord i aldersgruppen 40-49 år, men flere i aldersgruppen 70-79 år, sammenlignet med tidligere år. Hvis man ser på bredere alderskategorier, var det en reduksjon på 15,8 % av selvmord hos mennesker i alderen 40-59 år (208 selvmord i 2020 mot et gjennomsnitt på 247 i 2017-2019), mens det var en økning på 19 % blant eldre mennesker fra 60 år og over  (177 i 2020 mot 149 i gjennomsnitt de tre tidligere år).

Sett månedsvis hadde april og september tilsynelatende færre selvmord i 2020 enn i 2019, men månedstallene svingte mye.

Hvis vi grovt deler inn året, ser det ut til (sammenlignet med gjennomsnittet av de tre foregående årene) at selvmordstallet i 2020 var 19,2 % høyere i pre-pandemiperioden, 15,7 % lavere under 1. pandemibølge, 5,8 % høyere i mellomperioden og 2,6 % lavere under 2. pandemibølge. 

Antall selvmord i Norge i 2020 sammenliknet med gjennomsnitt 2017-2019: 
pre-pandemi (januar-februar) 19,2 % høyere
1. pandemibølge (mars-mai) 15,7 % lavere
mellomliggende periode (juni-september) 5,8 % høyere
2. pandemibølge (oktober-desember) 2,6 % lavere

Det er vanskelig å si om disse forskjellene er betydelige variasjoner som er knyttet til pandemien eller om de bare er naturlige svingninger som mange andre år. I et land med rundt 5,4 millioner innbyggere, er slike svingninger statistisk forventet. Likevel må vi være oppmerksomme og følge nøye med på endringer i selvmordsdødelighet og selvmordsadferd som kan komme i denne spesielle tiden.

Publisert 25. okt. 2021 14:40 - Sist endret 7. jan. 2022 14:32