Aktuelle saker - Side 2

Bildet kan inneholde: yttertøy, frisyre, himmel, gatemote, menneskelig.

Ett av de viktigste funnene i denne studien er at blant ungdommer henvist til BUP for villet egenskade er det dem som begynner med denne atferden i svært ung alder som har høyest frekvens av selvskading og forekomst av selvmordsforsøk.

Les artikkelen: "Is age of self-harm onset associated with increased frequency of non-suicidal self-injury and suicide attempts in adolescent outpatients?" av Anne Brager-Larsen, Pål Zeiner, Ole Klungsøyr og Lars Mehlum.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, atmosfære, naturlig landskap, tåke.

En ny rapport om selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge presenteres 24. mars på Litteraturhuset. Arrangementet er gratis og vil streames, men fysisk deltagelse krever påmelding. 

Meld deg på fysisk deltagelse
Til streaming

- På tross av at tjenestene jobber mye med selvmordsproblematikk har den manglende oversikten over omfanget av selvmord, samt kunnskap om hvor i behandlingsforløpene selvmordene skjer, hva som kjennetegner de som dør og annen manglende kunnskap begrenset mulighetene for å forbedre selvmordsforebyggingen på dette viktige området, sier Fredrik A. Walby som leder Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.