Aktuelle saker - Side 7

Nå er fjorårets siste Suicidologi tilgjengelig på nett, og tema er selvmordsforebygging i klinisk praksis. God lesning og godt nytt år!

Vår norske tilpasning av Marsha M. Linehans samling av fakta- og arbeidsark til bruk overfor voksne pasienter i Dialektisk atferdsterapi er nå endelig ferdig, og utgis som elektronisk tilgjengelig materiell.

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da Jill Rathus og Alec Miller i fjor utga en ny DBT-ferdighetsmanual til bruk overfor ungdom ønsket vi å lage en norsk versjon av faktaarkene og øvelsene.

Den nye statistikken for 2015 fra Dødsårsaksregisteret (publisert av Folkehelseinstituttet 2. november) viser at 590 mennesker døde av selvmord i Norge – 400 menn og 190 kvinner.

Praktisk selvmordsforebygging, redigert av Øivind Ekeberg og Erlend Hem, omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med fysiske sykdommer. 

Professor Ping Qin ved NSSF er medforfatter.

Boken retter seg særlig mot leger, psykologer, sykepleiere og andre helse- og sosialarbeidere og er utgitt på Gyldendal Norsk forlag.

Forskning viser at skam og skyldfølelse er noe mange etterlatte føler på når noen tar selvmord, hva kan man gjøre for mer åpenhet rundt dette? Lars Mehlum svarer på spørsmål i Norgesglasset.

Les også sak på forskning.no

Nytt nummer av tidsskriftet Suicidologi er tilgjengelig på nett. Nummeret viser ulike erfaringer og utfordringer ved selvmordsomtale i pressen. Håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter er viktige momenter i konstruktiv omtale av selvmord.

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Pårørende mener politikken mot selvmord er mislykket. Les intervju med Bent Høie, LEVE, Fredrik Walby og Erlend Mork på nrk.no

Olaf-prisen gikk i år til en kliniker og forsker som har mange års erfaring med å hjelpe barn og ungdom. Lege og forsker Anne Freuchen sa hun var glad og ydmyk over å motta prisen for arbeidet med et alvorlig tema.

- Terskelen må bli lavere for å søke hjelp. Hør innslag med Fredrik Walby og fastlege Kristin Stokke i Nyhetsmorgen