Aktuelt

Abstract artikkel

Selvmord hos barn og unge medfører et høyt antall tapte leveår og er forbundet med store tap, traumer og lidelse hos de etterlatte. Selv om årsakene til selvmord blant barn og unge er minst like sammensatte som blant voksne, er psykiske lidelser også i denne aldersgruppen en viktig risikofaktor. Likevel mangler det studier som eksplisitt har undersøkt selvmord blant unge mennesker under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge.

Bildet kan inneholde: lilla, fiolett, gjøre, magenta, parallell.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer rapporten "Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008–2018 – en nasjonal registerstudie".

Torsdag 24. mars kl. 12:45-15:00 på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet er gratis og vil streames, men fysisk deltagelse krever påmelding. 

Meld deg på fysisk deltagelse her.

Bildet kan inneholde: gjøre, linje, materiell eiendom, parallell.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer første årsrapport om selvmord i spesialisthelsetjenestene 2018.

Onsdag 27. oktober kl. 10:00-12:00 på Litteraturhuset i Oslo.

Bildet kan inneholde: font, parallell, elektrisk blå, sirkel.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp 28. mars 2019 etter en omfattende utviklings- og etableringsprosess. Kartleggingssystemet har nå publisert en rapport som beskriver implementeringen av systemet og innsamlingen av kartleggingsskjemaer for selvmord i 2018 blant personer i kontakt med spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus siste år før dødsfallet.

Bildet kan inneholde: logo

#Chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nettet. Veilederen inneholder råd om hvordan man kan kommunisere trygt med ungdom om selvmord på nettet og hvordan man kan bistå ungdom som er bekymret for noen eller ønsker å engasjere seg i selvmordsrelatert innhold på nettet.

Bildet kan inneholde: Personer, foto

#chatsafe er en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Retningslinjene er opprinnelig utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen. I samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner har de nå oversatt og tilpasset retningslinjene for en rekke land verden rundt med støtte fra Facebook. Anine T. Kildahl, Fredrik A. Walby og resten av Kartleggingssystemet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), har samarbeidet med Orygen om den norske versjonen av retningslinjene som nå er tilgjengelig på nett.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Artikkelen «Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study» av Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Fredrik A. Walby ble i dag publisert i BJPsych Open. Studien har undersøkt kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et viktig funn er at kontakt med psykisk helsevern siste år er vanlig, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.

Kartleggingsskjemaet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er oppdatert etter en mindre revisjon. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra klinikere som har fylt ut kartleggingsskjemaet i løpet av 2019.