Aktuelt

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, produkt, linje.

#chatsafe er en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Retningslinjene er opprinnelig utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen. I samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner har de nå oversatt og tilpasset retningslinjene for en rekke land verden rundt med støtte fra Facebook. Anine T. Kildahl, Fredrik A. Walby og resten av Kartleggingssystemet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), har samarbeidet med Orygen om den norske versjonen av retningslinjene som nå er tilgjengelig på nett.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Artikkelen «Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study» av Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Fredrik A. Walby ble i dag publisert i BJPsych Open. Studien har undersøkt kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et viktig funn er at kontakt med psykisk helsevern siste år er vanlig, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.

Kartleggingsskjemaet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er oppdatert etter en mindre revisjon. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra klinikere som har fylt ut kartleggingsskjemaet i løpet av 2019. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, design, teknologi, dokument.

Under et seminar på Gaustad sykehus den 27. januar ble en omfattende rapport om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) presentert. Rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved UiO, viser at nesten hver tiende person som dør i selvmord i Norge har vært i kontakt med TSB siste leveår.

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, akademisk konferanse, konvensjon, presentasjon.

Prosjektleder for Kartleggingssystemet Fredrik A. Walby og rådgiver Martin Ø. Myhre har i løpet av den siste uken holdt foredrag ved 8 ulike nasjonale undervisningstiltak og konferanser. Data og resultater fra Kartleggingssystemets registerstudie har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alle presentasjonene.

Bildet kan inneholde: begivenhet, premiere.

Suicide Prevention Research: A Global Imperative var tema for årets International Summit on Suicide Research som ble avholdt i Miami 27. til 30. oktober 2019. Kartleggingssystemet var representert med tre muntlige presentasjoner og en poster. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Psykiske lidelser er en viktig risikofaktor for selvmord. I Norge blir det årlig registrert rundt 600 selvmord, og nesten halvparten av disse personene har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før dødsfallet. Den høye andelen personer i kontakt med psykisk helsevern og TSB før selvmord peker på et betydelig forebyggingspotensiale i tjenestene. Last ned infografikk

Henter forslag fra Google

Muligheter for bedre prediksjon og mer effektive intervensjoner ved akutt suicidfare var tema når over 40 deltagere fra mange kliniske og vitenskapelige miljøer i Norge møttes for å diskutere fremtidige muligheter og samarbeid på et seminar i Trondheim 25. juni 2019 ledet av professor Arne Vaaler ved St. Olavs hospital/NTNU. Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik Walby var invitert til å holde flere innlegg om registerbasert forskning på selvmord. 

Stand på LEVEs dagskonferanse 2019

"Snakk om selvmordstanker - det redder liv" var tema for LEVEs årlige nasjonale dagskonferanse som ble arrangert i Stavanger 3. juni 2019 med over 100 deltagere. Årets konferanse hadde et vidt spekter av bidrag med alt fra erfaringskunnskap til forskning. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Kartleggingssystemet var representert med både foredrag og stand under dagskonferansen. 

1.-3. april ble 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging arrangert i Stavanger med over 350 deltagere. Jubileumskonferansen har blitt til i et samarbeid mellom NSSF, Velg å Leve ved Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (PsykOpp). I tillegg til en todagers hovedkonferanse ble det arrangert en publikumsdebatt mandag kveld i Stavanger kulturhus, en prekonferanse og en hel dag spesielt tilegnet elever i videregående skole. Den nasjonale programkomiteen ble ledet av Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik A. Walby. Kartleggingssystemet var også representert med en rekke ulike bidrag under hele konferansen.