Aktuelle saker

 • elseomselvmord Else om: Selvmord 10. sep. 2018 14:49

  Komiker og programleder Else Kåss Furuseth har laget en dokumentarserie om selvmord. Serien sendes denne uken på TV Norge mandag-torsdag kl. 21:30 i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Gjennom fire programmer skal Else prøve å finne ut av og formidle hvem det er som tar livet sitt i Norge og hvorfor de gjør det. Hun har pratet med både overlevende, etterlatte og fagfolk - deriblant Kartleggingssystemets prosjektleder, Fredrik Walby.

 • regjeringen Regjeringen starter arbeidet med ny handlingsplan 10. sep. 2018 14:16

  Hvert år tar mer enn 500 personer livet sitt i Norge, og Kartleggingssystemets analyse av registerdata fra DÅR og NPR viser at nesten halvparten har vært i kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i året før selvmordet.

  På Verdensdagen for selvmordsforebygging melder Helse- og omsorgsdepartementet at regjeringen nå har startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord, hvor et viktig tema blir å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern. Les saken på regjeringen.no

 • presentasjonergent ESSSB17: Kartleggingssystemet med tre presentasjoner 10. sep. 2018 13:53

  The 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour ble arrangert i Gent den 5-8 september. Kartleggingssystemet bidro med tre ulike vitenskapelige presentasjoner om selvmord etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 • ps_cover_vol69_n7 Psychiatric Services juli 2018 2. juli 2018 13:41

  Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis av Walby, F.A., Myhre, M.Ø. og Kildahl, A.T. er publisert i denne månedens utgave av Psychiatric Services (Volume 69, p 751–759).

  I lederartikkelen To Prevent Suicide, Address It Directly, kommenterer Dr. Hogan studien og diskuterer forebygging av selvmord i helsetjenesten.

 • stortinget Enstemmig vedtak om ny handlingsplan i Stortinget 20. apr. 2018 16:22

  Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Les vedtaket her.

 • walbynrk2 NRK setter fokus på selvmord i psykisk helsevern 19. apr. 2018 09:44

  Denne uken publiserte NRK tall fra Kartleggingssystemets kommende rapport, som viser at det fra 2008 til 2015 var 1910 pasienter som døde i selvmord under eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helsevern og rus. Se innslagene på Dagsrevyen 16.april, Dagsrevyen 17.april og debatten på Dagsnytt atten 18.april, hvor blant annet Fredrik Walby uttaler seg om selvmord i psykisk helsevern.

 • trafikknrk Vil få ned selvmordstall med trafikkmetoder 18. apr. 2018 10:22

  I 2001 ble det innført en nullvisjon for trafikkdøde i Norge. Siden da har tallet på drepte i trafikken falt kraftig. Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforening mener helsevesenet kan hente mye lærdom fra trafikksikkerhetsarbeidet for å forebygge selvmord. Les NRK-saken her.

 • hoyenrk Politikerne rystet over selvmord i psykiatrien 18. apr. 2018 10:17

  Helsepolitikerne er rystet over at nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv fra 2008 til 2015. Helseministeren innrømmer at forebyggende tiltak ikke har vært gode nok, men har tillitt til et nytt kartleggingssystem i spesialisthelsetjenesten. Les hele saken til NRK.

 • metaanalyse Metaanalyse av tjenestekontakt før selvmord 18. apr. 2018 09:13

  Kartleggingssystemet har gjort en metaanalyse av kontakt med psykisk helsevern før selvmord. 35 studier fra 19 forskjellige land er inkludert i oversiktsartikkelen som ble publisert på nett i Psychiatric Services den 16. april 2018.

 • infografikk1 Infografikk med funn fra registerdata 18. apr. 2018 08:49

  Kartleggingssystemet arbeider med å ferdigstille en rapport om selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015. Vi har laget en infografikk som kort oppsummerer noen utvalgte funn.

Mer ...
Publisert 12. okt. 2017 11:31 - Sist endret 16. apr. 2018 14:37