2020

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.
Publisert 20. mars 2020 11:11

Kartleggingsskjemaet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er oppdatert etter en mindre revisjon. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra klinikere som har fylt ut kartleggingsskjemaet i løpet av 2019. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, design, teknologi, dokument.
Publisert 27. jan. 2020 16:18

Under et seminar på Gaustad sykehus den 27. januar ble en omfattende rapport om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) presentert. Rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved UiO, viser at nesten hver tiende person som dør i selvmord i Norge har vært i kontakt med TSB siste leveår.