2020

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, produkt, linje.
Publisert 12. nov. 2020 13:32

#Chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nettet.

Publisert 4. nov. 2020 14:38

Idag (04.11.2020) avslutter vi datainnsamlingen av kartleggingsskjemaer for 2018. Takk til alle helseforetakene som har bidratt til at vi har en foreløpig rapporteringsgrad på 92 %. 

Løpende registrering av selvmord foretaket er kjent med fra 2019 og senere fortsetter som vanlig.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, font, produkt, linje.
Publisert 29. mai 2020 10:36

#chatsafe er en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Retningslinjene er opprinnelig utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen. I samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner har de nå oversatt og tilpasset retningslinjene for en rekke land verden rundt med støtte fra Facebook. Anine T. Kildahl, Fredrik A. Walby og resten av Kartleggingssystemet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), har samarbeidet med Orygen om den norske versjonen av retningslinjene som nå er tilgjengelig på nett.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 7. mai 2020 10:28

Artikkelen «Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study» av Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Fredrik A. Walby ble i dag publisert i BJPsych Open. Studien har undersøkt kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et viktig funn er at kontakt med psykisk helsevern siste år er vanlig, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.
Publisert 20. mars 2020 11:11

Kartleggingsskjemaet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er oppdatert etter en mindre revisjon. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra klinikere som har fylt ut kartleggingsskjemaet i løpet av 2019. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, design, teknologi, dokument.
Publisert 27. jan. 2020 16:18

Under et seminar på Gaustad sykehus den 27. januar ble en omfattende rapport om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) presentert. Rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved UiO, viser at nesten hver tiende person som dør i selvmord i Norge har vært i kontakt med TSB siste leveår.