2018

Publisert 18. des. 2018 05:30

I perioden 2008–2015 døde 1910 personer i selvmord under eller innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge. Dette tilsvarer nesten halvparten av alle selvmord i befolkningen i samme periode og er vesentlig høyere enn hva som tidligere har vært kjent.

Rapporten 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie er skrevet av Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl. Den er utført som et ledd i arbeidet med å etablere Kartleggingssystemet. I rapporten presenteres resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet, og er basert på en kobling av Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister.

Publisert 22. nov. 2018 13:48

– NRKs funn viser at det mangler kvalitet i de kjerneoppgavene som psykisk helsevern skal ivareta overfor hele denne pasientgruppen, sier Fredrik Walby, forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Han ble invitert som gjest i Dagsrevyen 19.11.2018 for å kommentere NRKs gjennomgang som viser at det var begått lovbrudd i nesten halvparten av tilsynssakene. Se også intervju i Dagsrevyen 21 samme kveld.

Publisert 10. sep. 2018 14:49

Komiker og programleder Else Kåss Furuseth har laget en dokumentarserie om selvmord. Serien sendes denne uken på TV Norge mandag-torsdag kl. 21:30 i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Gjennom fire programmer skal Else prøve å finne ut av og formidle hvem det er som tar livet sitt i Norge og hvorfor de gjør det. Hun har pratet med både overlevende, etterlatte og fagfolk - deriblant Kartleggingssystemets prosjektleder, Fredrik Walby.

Publisert 10. sep. 2018 14:16

Hvert år tar mer enn 500 personer livet sitt i Norge, og Kartleggingssystemets analyse av registerdata fra DÅR og NPR viser at nesten halvparten har vært i kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i året før selvmordet.

På Verdensdagen for selvmordsforebygging melder Helse- og omsorgsdepartementet at regjeringen nå har startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord, hvor et viktig tema blir å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern. Les saken på regjeringen.no

Publisert 10. sep. 2018 13:53

The 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour ble arrangert i Gent den 5-8 september. Kartleggingssystemet bidro med tre ulike vitenskapelige presentasjoner om selvmord etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Publisert 2. juli 2018 13:41

Contact With Mental Health Services Prior to Suicide: A Systematic Review and Meta-Analysis av Walby, F.A., Myhre, M.Ø. og Kildahl, A.T. er publisert i denne månedens utgave av Psychiatric Services (Volume 69, p 751–759).

I lederartikkelen To Prevent Suicide, Address It Directly, kommenterer Dr. Hogan studien og diskuterer forebygging av selvmord i helsetjenesten.

 

Publisert 20. apr. 2018 16:22

Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen legge fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern. Les vedtaket her.

Publisert 19. apr. 2018 09:44

Denne uken publiserte NRK tall fra Kartleggingssystemets kommende rapport, som viser at det fra 2008 til 2015 var 1910 pasienter som døde i selvmord under eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helsevern og rus. Se innslagene på Dagsrevyen 16.april, Dagsrevyen 17.april og debatten på Dagsnytt atten 18.april, hvor blant annet Fredrik Walby uttaler seg om selvmord i psykisk helsevern.  

Publisert 18. apr. 2018 10:22

I 2001 ble det innført en nullvisjon for trafikkdøde i Norge. Siden da har tallet på drepte i trafikken falt kraftig. Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforening mener helsevesenet kan hente mye lærdom fra trafikksikkerhetsarbeidet for å forebygge selvmord. Les NRK-saken her.

Publisert 18. apr. 2018 10:17

Helsepolitikerne er rystet over at nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv fra 2008 til 2015. Helseministeren innrømmer at forebyggende tiltak ikke har vært gode nok, men har tillitt til et nytt kartleggingssystem i spesialisthelsetjenesten. Les hele saken til NRK.

Publisert 18. apr. 2018 09:13

Kartleggingssystemet har gjort en metaanalyse av kontakt med psykisk helsevern før selvmord. 35 studier fra 19 forskjellige land er inkludert i oversiktsartikkelen som ble publisert på nett i Psychiatric Services den 16. april 2018.

Publisert 18. apr. 2018 08:49

Kartleggingssystemet arbeider med å ferdigstille en rapport om selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015. Vi har laget en infografikk som kort oppsummerer noen utvalgte funn.

Publisert 17. apr. 2018 17:19

Tiden rundt utskriving er en spesielt sårbar periode for pasienter som har vært innlagt i psykisk helsevern. De fleste selvmord blant pasienter som har mottatt døgnbehandling skjer den første måneden etter utskrivelse. Les hele saken på NRK sine nettsider. 

Publisert 17. apr. 2018 07:56

Ny nasjonal oversikt fra Kartleggingssystemet viser at det i årene 2008 til 2015 var 1910 pasienter som døde i selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det tilsvarer mer enn en pasient annenhver dag. Les NRK-intervjuet med Fredrik Walby.

Publisert 16. apr. 2018 14:10

Fredrik Walby uttaler seg i NRK sin sak om fjorten år gamle Erika Granerud som døde i selvmord mens hun var innlagt i psykisk helsevern.