2019

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, akademisk konferanse, konvensjon, presentasjon.
Publisert 19. nov. 2019 10:25

Prosjektleder for Kartleggingssystemet Fredrik A. Walby og rådgiver Martin Ø. Myhre har i løpet av den siste uken holdt foredrag ved 8 ulike nasjonale undervisningstiltak og konferanser. Data og resultater fra Kartleggingssystemets registerstudie har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alle presentasjonene.

Bildet kan inneholde: begivenhet, premiere.
Publisert 8. nov. 2019 09:51

Suicide Prevention Research: A Global Imperative var tema for årets International Summit on Suicide Research som ble avholdt i Miami 27. til 30. oktober 2019. Kartleggingssystemet var representert med tre muntlige presentasjoner og en poster. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 8. okt. 2019 09:26

Psykiske lidelser er en viktig risikofaktor for selvmord. I Norge blir det årlig registrert rundt 600 selvmord, og nesten halvparten av disse personene har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før dødsfallet. Den høye andelen personer i kontakt med psykisk helsevern og TSB før selvmord peker på et betydelig forebyggingspotensiale i tjenestene. Last ned infografikk

Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 11:03

Muligheter for bedre prediksjon og mer effektive intervensjoner ved akutt suicidfare var tema når over 40 deltagere fra mange kliniske og vitenskapelige miljøer i Norge møttes for å diskutere fremtidige muligheter og samarbeid på et seminar i Trondheim 25. juni 2019 ledet av professor Arne Vaaler ved St. Olavs hospital/NTNU. Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik Walby var invitert til å holde flere innlegg om registerbasert forskning på selvmord. 

Stand på LEVEs dagskonferanse 2019
Publisert 4. juni 2019 09:46

"Snakk om selvmordstanker - det redder liv" var tema for LEVEs årlige nasjonale dagskonferanse som ble arrangert i Stavanger 3. juni 2019 med over 100 deltagere. Årets konferanse hadde et vidt spekter av bidrag med alt fra erfaringskunnskap til forskning. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Kartleggingssystemet var representert med både foredrag og stand under dagskonferansen. 

Publisert 4. apr. 2019 14:28

1.-3. april ble 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging arrangert i Stavanger med over 350 deltagere. Jubileumskonferansen har blitt til i et samarbeid mellom NSSF, Velg å Leve ved Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (PsykOpp). I tillegg til en todagers hovedkonferanse ble det arrangert en publikumsdebatt mandag kveld i Stavanger kulturhus, en prekonferanse og en hel dag spesielt tilegnet elever i videregående skole. Den nasjonale programkomiteen ble ledet av Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik A. Walby. Kartleggingssystemet var også representert med en rekke ulike bidrag under hele konferansen.  

Publisert 28. mars 2019 14:09

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I dag åpnet kartleggingsskjemaet for registrering av selvmord. Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet.

Debatt arrangert av tidsskriftet Samtiden og Aschehoug
Publisert 6. mars 2019 14:09

Det var fullsatt sal da spørsmålet Kan selvmord forebygges? ble debattert tirsdag kveld i Aschehoug forlags lokaler. Debatten ble arrangert av Samtiden i forbindelse med utgivelsen av et nytt temanummer om meningen med døden. I panelet satt forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby, NRK-journalist Annemarte Moland, forfatter og forlagsredaktør Tiril Broch Aakre og psykologspesialist Tormod Stangeland. Debatten ble ledet av Christian Kjelstrup, redaktør i Samtiden.