Tangled up in blue: Gettin' through

1.-3. april ble 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging arrangert i Stavanger med over 350 deltagere. Jubileumskonferansen har blitt til i et samarbeid mellom NSSF, Velg å Leve ved Helse Stavanger HF og Stiftelsen Psykiatrisk opplysning (PsykOpp). I tillegg til en todagers hovedkonferanse ble det arrangert en publikumsdebatt mandag kveld i Stavanger kulturhus, en prekonferanse og en hel dag spesielt tilegnet elever i videregående skole. Den nasjonale programkomiteen ble ledet av Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik A. Walby. Kartleggingssystemet var også representert med en rekke ulike bidrag under hele konferansen.  

Leder av programkomiteen Fredrik A. Walby

Nasjonal konferanse om selvmordsforskning og -forebygging har vært arrangert annet hvert år siden 1997. I år ble den arrangert på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Programkomitéen besto av deltagere fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Stavanger universitetssjukehus/Velg å Leve, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) og Mental Helse. Den nasjonale programkomiteen ble ledet av Fredrik A. Walby (NSSF), den lokale komiteen av Vigdis Fredheim (SUS) og organisasjonskomiteen av Marit Helgeland Marvik (SUS). Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning (PsykOpp) var sentral i arbeidet med den praktiske gjennomføringen av konferansen.

Konferansen startet allerede mandag 1. april med en prekonferanse om selvmordet og den profesjonelle parallelt med en skoledag for 1000 elever i 1. og 2. klasse på videregående skole. Skoledagen hadde som mål å sette fokus på ungdom og livsmestring og ble åpnet av Helseminister Bent Høye, etterfulgt av et tett faglig program og underholdningsinnslag fra elevene selv. På kvelden ble det i regi av konferansen invitert til et gratis publikumsarrangement i Stavanger kulturhus, hvor spørsmålet Kan vi forebygge flere selvmord? ble debattert. Programleder og komiker Else Kåss Furuseth innledet debatten, før et panel bestående av politikere, representanter fra brukerorganisasjoner og fagmiljøer (deriblant Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik A. Walby) diskuterte hvordan man kan gjøre mer for å forebygge at så mange som 550-600 mennesker årlig dør i selvmord.

Hovedkonferansen 2. og 3. april ble åpnet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke og generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen. Programmet på hovedkonferansen var både sammensatt og mangfoldig. Alt fra grunnforskning til erfaringskunnskap var representert gjennom ulike foredrag, workshops, postere og paneldebatter. Samfunnsperspektivet og null-visjonen var den røde tråden gjennom første konferansedag, mens fokuset var rettet mot selvmord i relasjon til behandling i psykisk helsevern på dag to. I tillegg til høyt faglig nivå bidro blant annet artist Tom Roger Aadland til et tilsvarende kulturelt nivå både under åpningen av konferansen og under festmiddagen. 

Kartleggingssystemet: Hva har vi gjort, hva skal vi gjøre, og hva så?

Kartleggingssystemets prosjektgruppe var representert gjennom hele konferansen med følgende bidrag:

Mandag 1. april

  • Fredrik A. Walby deltok i panelet under publikumsdebatten "Kan vi forebygge flere selvmord?"

Tirsdag 2. april

  • Martin Ø. Myhre presenterte funn fra Kartleggingssystemets registerstudie av selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en parallellsesjon med fritt innsendte bidrag.

Onsdag 3. april

  • Fredrik A. Walby åpnet siste konferansedag med et 20 minutters plenarforedrag med tittel "Kartleggingssystemet: Hva har vi gjort, hva kommer og hva så?"
  • Martin Ø. Myhre og Martin C. Veland (klinikksjef ved Lovisenberg diakonale sykehus) holdt en 1,5 times workshop om selvmord og selvmordsforebygging i døgnavdelinger med fokus på miljøpersonell. 
  • Fredrik A. Walby, Elfrida H. Kvarstein (OUS) og brukerrepresentant Andrea Holst (NAPP) presenterte prosjektet "Extereme challenges - Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon i en workshop".
  • Fredrik A. Walby deltok i paneldebatten "Hvordan forebygge flere selvmord i psykisk helsevern?"

Postere:

  • Tørmoen, A.J, Walby, F.A. & Myhre, M.Ø. "Selvskading siste år hos elever i ungdoms og videregående skole"
  • Walby, F.A., Kildahl, A.T. & Myhre, M.Ø. "Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Kartleggingssystemet)"

Fullstendig program på konferansen nettside

Publikumsarrangement i Stavanger kulturhus: Kan vi forebygge flere selvmord?
Martin Ø. Myhre og Martin C. Veland holdt workshop om selvmordsforebygging i døgnavdelinger rettet mot miljøpersonalets rolle

 

Publisert 4. apr. 2019 14:28 - Sist endret 23. apr. 2019 09:33