Bred nasjonal undervisningsaktivitet i november

Prosjektleder for Kartleggingssystemet Fredrik A. Walby og rådgiver Martin Ø. Myhre har i løpet av den siste uken holdt foredrag ved 8 ulike nasjonale undervisningstiltak og konferanser. Data og resultater fra Kartleggingssystemets registerstudie har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for alle presentasjonene.

Bildet kan inneholde: begivenhet, seminar, akademisk konferanse, konvensjon, presentasjon.

Fredrik A. Walby underviser leger og psykologer i klinisk suicidologi 11.november 2019.

Kartleggingssystemet har helt fra etableringsfasen vært opptatt av formidling. Dette fordi formidling av resultater er en helt sentral del av formålet med å etablere et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ved å etablere en oversikt over alle selvmord spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus er målet å generere kunnskap som kan bidra til bedre forebygging på systemnivå i tjenestene. Vi ønsker å formidle kunnskap til helsemyndigheter og politikere, direkte til et større publikum gjennom media og til klinikere og forskere på feltet gjennom etablerte arenaer slik som kongresser, pågående undervisningstiltak ved universitet og høgskoler, undervisningstiltak i helseforetakene og spesialistkurs i klinisk suicidologi.

Denne målsettingen har vi i stor grad etterlevd de siste årene, og bare i løpet av den siste uken har Kartleggingssystemet bidratt med formidling ved en rekke ulike nasjonale undervisningstiltak og konferanser. Forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby og rådgiver Martin Ø. Myhre har den siste uken drevet bred undervisningsaktivitet fra Tromsø i nord til Larvik i sør, hvor data fra Kartleggingssystemets registerstudie har vært en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Fra venstre: Martin Ø. Myhre, Målfrid J. Frahm Jensen og Eva Gran i forbindelse med internseminaret for Akuttpsykiatrisk seksjon ved UNN HF i Tromsø 12.-13. november 2019.

Under følger en liste over de ulike innleggene/foredragene som har blitt holdt i uke 46 og fram til starten av uke 47. Vi presiserer at all formidling av resultater har foregått med basis i aggregerte data og at det aldri er mulig å gjenkjenne enkeltindivider i de resultatene som formidles.


Mandag 11. november:

Fredrik A. Walby
Heldagsundervisning på «Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne». 

Martin Ø. Myhre
Undervisning på Bachelorstudiet i Vernepleie ved OsloMet Kjeller

Tirsdag 12. november:

Fredrik A. Walby
Plenarforedrag om Kartleggingssystemet og resultater fra registerstudien under Krisekonferansen på Gjøvik med tema «Selvmordsrisiko og selvmord – hva gjør vi?».

Martin Ø. Myhre
Heldags internseminar for Akuttpsykiatrisk seksjon ved Unn HF Tromsø om «Selvmord under og etter innleggelse».

Onsdag 13. november:

Martin Ø. Myhre
Heldags internseminar for Akuttpsykiatrisk seksjon ved Unn HF Tromsø om «Selvmord under og etter innleggelse».

Torsdag 14. november:

Fredrik A. Walby
Plenarforedrag om selvmordsforebygging og selvmordsrisikovurdering på «Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene» arrangert av NAPHA på oppdrag fra Helsedirektoratet. Les nettsak fra plenarinnlegget.

Fredrik A. Walby
Innlegg om «Selvmord og forebyggende strategier» på det 28. OUS-symposiet med tema «Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn – fra forskning til praktisk medisin». Informasjon og program.

Fredag 15. november:

Fredrik A. Walby
Undervisning av leger i spesialisering ved Nordlandssykehuset HF i Bodø.

Tirsdag 19. november:

Fredrik A. Walby
Undervisning på grunnkurs for leger i psykiatri i Larvik sammen med overlege og samarbeidspartner Kristin J. Fredriksen fra Stavanger Universitetssjukehus. 


 

Publisert 19. nov. 2019 10:25 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09