International Summit on Suicide Research 2019

Suicide Prevention Research: A Global Imperative var tema for årets International Summit on Suicide Research som ble avholdt i Miami 27. til 30. oktober 2019. Kartleggingssystemet var representert med tre muntlige presentasjoner og en poster. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, premiere.

Fra venstre: Martin Ø. Myhre, Anita J. Tørmoen, Fredrik A. Walby, Anine T. Kildahl

Over 450 forskere og klinikere fra 28 ulike land deltok på konferansen som ble arrangert av The International Academy of Suicide Research i samarbeid med The American Foundation for Suicide Prevention. Konferansen gikk over 4 dager, med 218 individuelle presentasjoner og over 180 postere. Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl presenterte data fra Kartleggingssystemets registerstudie gjennom 3 ulike presentasjoner og en poster. I tillegg var Walby og Myhre medforfattere på en presentasjon om forekomsten av selvskading blant ungdom i Norge av Anita J. Tørmoen. 

Oversikt over bidrag:

 • Martin Ø. Myhre*, Anine T. Kildahl og Fredrik A. Walby:
  Suicide in Substance Misuse Services - The Impact of Mental Health Service Contact.
 • Anine T. Kildahl*, Martin Ø. Myhre og Fredrik A. Walby:
  Suicide After Contact With Outpatient Mental Health Services - A Nationwide Registry Study from Norway.
 • Fredrik A. Walby*, Anine T. Kildahl og Martin Ø. Myhre:
  Suicide Rates and Risk Ratios in Persons With or Without Contact With Secondary Mental Health Services i Norway.
 • Martin Ø. Myhre*, Anine T. Kildahl, Dagfinn Bergsager, Halvor Bjørn, Heidi Jensberg og Fredrik A. Walby:
  The Norwegian Suriveillance System for Suicide - Combining Clinical and Registry Data. Se poster.

 • Anita J. Tørmoen*, Ingeborg Rossow, Fredrik A. Walby, Berit Grøholt og Martin Ø. Myhre:
  Change in Prevalence of Self-Harm From 2002-2018 Among Norwegian Adolescents.

Mer om International Summit on Suicide Research 2019

Fredrik A. Walby og Martin Ø. Myhre med posteren som beskriver Kartleggingssystemets datainnsamling

 

Anine T. Kildahl holder presentasjon om selvmord under og etter poliklinisk kontakt

 

Publisert 8. nov. 2019 09:51 - Sist endret 8. nov. 2019 09:57