LEVE dagskonferanse 3. juni 2019

"Snakk om selvmordstanker - det redder liv" var tema for LEVEs årlige nasjonale dagskonferanse som ble arrangert i Stavanger 3. juni 2019 med over 100 deltagere. Årets konferanse hadde et vidt spekter av bidrag med alt fra erfaringskunnskap til forskning. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Kartleggingssystemet var representert med både foredrag og stand under dagskonferansen. 

Stand på LEVEs dagskonferanse 2019

Fra venstre: Martin Ø. Myhre (rådgiver, NSSF), Anine T. Kildahl (rådgiver, NSSF), Fredrik A. Walby (forsker og psykologspesialst, NSSF) og Anita J. Tørmoen (førsteamanuensis, NSSF)

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) har som formål å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. Under deres årlige dagskonferanse ble Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik A. Walby invitert til å snakke om psykiatri og selvmord samt delta i paneldebatt om samme tema. Gjennom et times foredrag foreleste Walby om psykiske lidelser generelt og i relasjon til selvmord, og presenterte funn fra Kartleggingssystemets registerstudie av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern (PDF).

Førsteamanuensis Anita J. Tørmoen fra NSSF var også invitert til å holde foredrag, hvor hun presenterte forskning på selvskading blant unge og delte kunnskap om behandlingsformen dialektisk atferdsterapi (DBT). Et annet tema som LEVE løftet frem under årets konferanse var Følelsen av skyld og ansvar etter selvmordet, hvor Gudrun Austad fra RVTS Vest ledet en samtale med Tove Virata Bråthen (LEVE) og Oddmund Holgersen (LEVE) om deres erfaringer som etterlatte. Dagskonferansen hadde også flere kulturelle bidrag, deriblant sanger ved #geriljahjerte Silje Sandanger og et humoristisk innslag ved Linda Øye.   

NSSF og Kartleggingssystemet var representert med egen stand under hele dagskonferansen, ved rådgivere Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl. 

Sybille Greiner er leder for LEVE Rogaland, hvor årets konferanse ble arrangert. Se fullstendig program for dagskonferansen eller besøk LEVE.no for mer informasjon. 

PDF av presentasjonen Psykiatri og selvmord av Fredrik A. Walby.

LEVE konferanse 2019

Publisert 4. juni 2019 09:46 - Sist endret 6. juni 2019 11:27