Seminar: Prediction and treatment of suicide risk

Muligheter for bedre prediksjon og mer effektive intervensjoner ved akutt suicidfare var tema når over 40 deltagere fra mange kliniske og vitenskapelige miljøer i Norge møttes for å diskutere fremtidige muligheter og samarbeid på et seminar i Trondheim 25. juni 2019 ledet av professor Arne Vaaler ved St. Olavs hospital/NTNU. Kartleggingssystemets prosjektleder Fredrik Walby var invitert til å holde flere innlegg om registerbasert forskning på selvmord. 

Henter forslag fra Google

Fra venstre: Karina Høyen (St.Olavs), Lisa Cohen (Mount Sinai Hospital), Igor Galynker (Mount Sinai Beth Israel), Arne Vaaler (St.Olavs/NTNU), Astrid Prestmo (St. Olavs), Fredrik A. Walby (NSSF/UiO) og Anine T. Kildahl (NSSF/UiO). 

Det er flere kliniske og vitenskapelige miljøer som har pågående arbeider innenfor forebygging og behandling av akutt suicidfare. Hensikten med seminaret var å samle de ulike miljøene i Norge for å diskutere utfordringer i prediksjon og forebygging av selvmord, få en oversikt over tilgjengelige data, forskningsnettverk og muligheter for nasjonale og internajonale samarbeidsprosjekter. Seminaret ble ledet av professor Arne Vaaler ved St. Olavs hospital/ NTNU. 

Blant deltagerne på seminaret var forskere fra universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Nord-Norge. Flere av miljøene presenterte sine forskningsprosjekter og fremtidige planer. Helsedirektoratet var også tilstede under seminaret.

Forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby var invitert til å presentere Kartleggingssystemets registerstudie, snakke om registerbasert forskning på selvmord og drøfte fremtidige muligheter for forebygging og intervensjoner i det norske helsesystemet.

Ved St. Olavs hospital har de lenge hatt et godt og gjensidig samarbeid med Mount Sinai hopspital i New York som også leder et forskningsnettverk av sykehus i USA. Professor Lisa Cohen og professor Igor Galynker fra Mount Sinai leder dette arbeidet og introduserte internasjonal forskning på blant annet The Suicidal Crisis Syndrome og gruppebaserte intervensjoner for akutt suicidale pasienter. 


 

Publisert 26. juni 2019 11:03 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09