Ny studie om selvmord etter kontakt med TSB

Artikkelen «Suicide after contact with substance misuse services: a national registry study» av Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Fredrik A. Walby ble i dag publisert i BJPsych Open. Studien har undersøkt kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et viktig funn er at kontakt med psykisk helsevern siste år er vanlig, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging

Bildet kan inneholde: tekst, font.

 

 

 

Publisert 7. mai 2020 10:28 - Sist endret 7. mai 2020 11:17