Olafprisen 2022 ble tildelt Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisasjonen LEVE deler ut Olafprisen hvert år til en person/organisasjon som har utmerket seg innen kunnskapsformidling, forskning eller annet opplysningsarbeid for å forebygge selvmord blant barn og unge. Prisen blir delt ut på LEVEs årlige selvmordsforebyggende seminar på Litteraturhuset som er i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Diplom og statuett Olafprisen 2022

Olafprisen 2022 ble tildelt Kartleggingssystemet på grunnlag av sitt vesentlig forskningsbidrag innen selvmordsfeltet siste år, som vil få betydning for arbeidet med å forebygge selvmord blant barn og unge mennesker både i og utenfor helsetjenestene. Juryen pekte på at kartleggingssystemet har stilt spørsmål ved dagens behandlingstilbud i ungdomsbefolkningen og avdekket forbedringsområder, blant annet i tilbudet til gutter. 

Les mer om seminaret og utdelingen av Olafsprisen 2022 i denne saken.

Publisert 8. sep. 2022 10:10 - Sist endret 21. sep. 2022 12:28