Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

31. august er verdens overdosedag og i den anledning lanserer Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling rapporten Selvmord med illlegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus. Denne tematiske rapporten omhandler selvmord med illegale rusmidler blant personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året før de døde.

Narkotikautløste dødsfall består av flere ulike typer dødsfall med bruk av illegale rusmidler, og omfatter både forgiftninger med og uten suicidal intensjon, eller der intensjonen er ukjent eller skyldes psykiske lidelser eller avhengighet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at majoriteten av de narkotikautløste dødsfallene er overdoser, og at selvmord utgjør mellom 10 % og 20 % av det totale antallet narkotikautløste dødsfall. På grunn av manglende kjennskap til en eventuell suicidal intensjon er det ofte vanskelig å skille mellom selvmord og overdoser med illegale rusmidler.

I perioden 2008–2020 utgjorde selvmord med illegale rusmidler 7 % av alle selvmord blant personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året før de døde. Et viktig funn er at antall selvmord med illegale rusmidler har økt i løpet av denne perioden, og at de fleste selvmord med illegale rusmidler skjer med andre opioider som morfin, kodein og oksykodon.

 

  • - Mer kunnskap om forskjellene mellom selvmord og overdoser med illegale rusmidler, samt kjennetegn ved selvmord med illegale rusmidler er viktig for å forebygge selvmord med illegale rusmidler blant personer i kontakt med tjenester innen psykisk helse og rus, sier Martin Ø. Myhre, stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging.
  •  
  • I denne videoen forteller Martin Ø. Myhre om rapporten
  • Les rapporten Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

 

Publisert 31. aug. 2022 11:43 - Sist endret 31. aug. 2022 15:21