English version of this page

Tidsskriftet Suicidologi

Bildet kan inneholde: produkt, reklame, teknologi.

Flere artikler fra Suicidologi

Kontakt redaksjonen


Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk og med forebygging.

Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, kunnskapsoppsummeringer og brukererfaringer.

Utgivelsene spenner over 24 år, og alle artikler er fritt tilgjengelig på nett.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Emneord: Tidsskrift, Suicidologi, forskning, forebygging, selvmord, selvskading
Publisert 18. juli 2017 15:48 - Sist endret 2. apr. 2020 15:52