English version of this page

Tidsskriftet Suicidologi

- forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet

Les nyeste nummer

Vil du abonnere?

Flere artikler fra Suicidologi


  • Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.
  • Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.
  • Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, kunnskapsoppsummeringer og brukererfaringer
  • Utgivelsene spenner over 22 år og alle artikler er tilgjengelig på nett
  • Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO

Kontakt redaksjonen

Publisert 18. juli 2017 15:48 - Sist endret 9. mars 2018 10:15