English version of this page

Tidsskriftet Suicidologi

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 4500 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk og med forebygging. 

Bildet kan inneholde: produkt, reklame, teknologi.

Les våre nyeste utgivelser på nett

Vil du abonnere?  Bildet kan inneholde: person, nese, leppe, øyevipper, kjeve.

Les alle artikler fra 1996-2022


Manus sendes inn gjennom Scholar One, opprett bruker og følg instruksjonene:

Send inn ditt manus

Forfatterveiledning

Author guidelines

Brief guidelines for reviewers


Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, kunnskapsoppsummeringer og brukererfaringer.

Utgivelsene spenner over 26 år, og alle artikler er fritt tilgjengelig på nett.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Er du abonnent og vil melde adresseendring?

Spørsmål? Kontakt redaksjonen

Emneord: Tidsskrift, Suicidologi, forskning, forebygging, selvmord, selvskading
Publisert 18. juli 2017 15:48 - Sist endret 31. okt. 2022 10:58