Informasjon for presse

Mediene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å spre kunnskapsbasert informasjon om selvmord. Det er behov for varsom og tydelig informasjon om selvmordsproblematikk som kan gi håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. Her finner du blant annet veiledere til presse, faktaark og statistikk mm.

Foto: unplash.com

Veiledere

 

Temasider og faktaark

Her omtaler vi sentrale temaer knyttet til selvmord, selvskading og forebygging.

Myter

Det finnes myter om selvmord og selvskading (pdf) som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.

Tidsskriftet Suicidologi

Tema: Smitte (nr 2 2019)

Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet finnes det oversikter over selvmordstall og -rater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.

Litteraturliste

Publikasjoner og artikler om medias rolle i forhold til suicidalitet.

NSSF i mediene

Her finner du mediesaker hvor NSSF har bidratt.

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 12. jan. 2020 00:36