Informasjon for presse

Medier er viktige samarbeidspartnere for NSSF når det gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord. Det er fortsatt et tabu rundt temaet selvmord og behov for god informasjon om selvmordsproblematikk som kan spre håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. Her finner du blant annet veiledere, faktaark og statistikk, samt mediesaker hvor vi har bidratt. Kontakt oss på mail eller ring tlf 91801765.

Varsom medieomtale

Å bryte et tabu uten å risikere smitte

Det er viktig å skille mellom medieomtale som bryter eller reduserer tabuer og myter om selvmord, og omtale som kan øke risiko for selvmordsatferd hos enkelte.

Veiledere

Les presseforbundets veileder for omtale av selvmord (pdf) 

Verktøykasse for forebygging av smitteeffekter - 13 Reasons Why Tool Kit 

WHO har utarbeidet en  veileder for medieomtale om selvmord (pdf) - Update 2017 (engelsk)

WHO - Kort guide til ansvarlig medieomtale


Temasider og faktaark

Her omtaler vi sentrale temaer knyttet til selvmord, selvskading og forebygging.


Myter

Det finnes myter om selvmord og selvskading (pdf) som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.


Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet finnes det oversikter over selvmordstall og -rater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.


Litteraturliste

Publikasjoner og artikler om medias rolle i forhold til suicidalitet.


NSSF i mediene

Her finner du mediesaker hvor NSSF har bidratt.


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 21. aug. 2019 14:46